Investeringsaftrek Bedrijfsmiddelen

Wanneer kom je in aanmerking voor een investeringsaftrek?

Hieronder leggen we per aftrekmogelijkheid uit waar deze voor is bedoeld.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Je kunt kleinschaligheidsinvesteringsaftrek aanvragen wanneer je hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Het bedrag er van de winst mag worden afgetrokken, is afhankelijk van het totaalbedrag dat is geïnvesteerd.

Milieu-investeringsaftrek en VAMIL

Je komt in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek (MIA) als je hebt geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsmiddelen die voorkomen op de jaarlijks gepubliceerde Milieulijst. Bepaalde milieuvriendelijke investeringen komen ook in aanmerking voor de VAMIL-regeling (willekeurige afschrijving). Naast MIA voor een investering in een bedrijfsmiddel van de Milieulijst kun je ook gebruik maken van de MIA generiek. Je ontvangt dan subsidie op basis van een berekening van een milieubesparing die een investering oplevert. Hierbij wordt de nieuwe situatie afgezet tegen de oude situatie. Je kunt tot 36 % van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%.

Energie-investeringsaftrek

Wanneer je investeert in een bedrijfsmiddel van de jaarlijks door de overheid gepubliceerde Energielijst kun je gebruik maken van de Energie Investeringsaftrek (EIA). Daarnaast kun je aanspraak maken op de EIA generiek, dan ontvang je subsidie op basis van een berekening van de besparing die wordt behaald in de nieuwe situatie ten aanzien van de oude situatie. Voor 2020 is de aftrek 45%.

Investeringsaftrek Aanvragen

Wanneer vraag je een investeringsaftrek aan?

Je kunt tot drie maanden na de datum van opdrachtverstrekking van de investering nog een beroep doen op de mogelijkheid voor fiscale aftrek.

Waar vraag je een investeringsaftrek aan?

Je vraagt de investeringsaftrekregelingen KIA, EIA en MIA aan bij de RVO.

 

 

 

Investeringen Tesla Investeringsaftrek

Welke investeringen komen niet in aanmerking voor investeringsaftrek?

Niet alle investeringen geven recht op investeringsaftrek, dit geldt voor:

  • bedrijfsmiddelen van minder dan € 450
  • investeringen in o.a. woonhuizen, grond, dieren, vervoermiddelen die personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer en goede doelen
  • investeringen waarbij je verplichtingen aangaat met directe familieleden of gezinsleden
  • investeringen waarbij privévermogen wordt overgebracht naar het bedrijf
  • bedrijfsmiddelen die worden verhuurd of gebruikt in het buitenland
Subsidies Adviesbureau Vindsubsidies

Waar kan Vindsubsidies je bij helpen?

Wij hebben met name specialisten in huis voor ondersteuning bij het aanvragen van de EIA e de MIA/VAMIL. Onze adviseurs inventariseren investeringen en kunnen de EIA en MIA voor je aanvragen. Wanneer je gebruik wilt maken van de generieke onderdelen van deze regelingen, moet je een berekening uitvoeren om het effect van de besparing van de investering aan te tonen.

Dit is vaak niet eenvoudig. Ook op dit vlak hebben wij enkele zeer gespecialiseerde adviseurs in huis. Zij hebben aantoon ervaring met kleine maar ook zeer grote EIA- en MIA-aanvragen.