Viriciti Heliox Webinar

Subsidie voor de kloof tussen opleiding en arbeidsmarkt

Vindsubsidies heeft het Zone College ondersteund bij het aanvragen van subsidie voor het dichten van de kloof tussen de agrarische opleiding en de behoefte op de arbeidsmarkt.

Het Zone College kampt net als meer agrarische opleidingen met een teruglopend aantal studenten. Samen met verschillende partners voert Zone College het project Educating People for the Future of Smart Agri Business uit. Vindsubsidies heeft ondersteund bij het aanvragen van subsidie voor dit project vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Het project heeft ruim € 1 miljoen ontvangen.

Viriciti DSC06180 1024X683

De uitdaging

Een betere aansluiting van het agrarisch onderwijs op de arbeidsmarkt

Het aantal studenten aan het Zone College neemt sinds 2011 sterk af. Dit vormt een probleem in de agrosector in Oost-Nederland, waar juist een groot tekort is aan mbo-geschoold personeel.

217615 Viriciti Electric Vehicle Monitoring 9E430d Large 1468397147

De oplossing

Investering in de agrarische opleiding en samenwerking

Met de RIF-subsidie kan Zone College haar agrarisch onderwijs de komende jaren een boost geven en de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt op verschillende manieren dichten.

Het Zone College werkt daarvoor samen met een groot aantal samenwerkingspartners: waaronder Abeos (voorheen AB Oost), ForFarmers, Aeres Hogeschool, Lely Center Zelhem, Maatschap Scholten Linde, Maatschap Bruns, Gebr. Poppink Reutum en Countus Accountants + Adviseurs.

332653 U OV De Uithof 2 B6412d Large 1569510766

Onze bijdrage

De rol van Vindsubsidies

Onze onderwijsspecialisten hebben samen met Zone College de RIF-aanvraag opgesteld. Uiteraard zijn daarbij ook de verschillende samenwerkingspartners betrokken

Net als het Zone College subsidie aanvragen voor samenwerking of onderwijsverbetering?

Wij ondersteunen onderwijsorganisaties bij het vinden en aanvragen van subsidieprogramma's en het opzetten van samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld met het bedrijfsleven.