Voorwaarden ESF DI

De inzet van een subsidiecoördinator leidt tot een significante stijging van de benutting van subsidies

Onze subsidiecoördinatoren ondersteunen gemeenten bij interne subsidieverwerkings- en verwervingsprocessen. Zij adviseren over het efficiënt inrichten van subsidieprocessen en brengen actuele subsidiekansen in kaart die matchen met beleidsdoelstellingen en ambities. Onze ervaring is dat de inzet van een subsidiecoördinator leidt tot een significante stijging van de benutting van subsidies. Een gemeente is beter in staat doelstellingen te realiseren en om subsidieprocessen in te bedden in de organisatie.

Als subsidiecoördinator voeren wij onder andere de volgende activiteiten uit:

  • Het doorlopend voeren van screeningsgesprekken met medewerkers
  • Het uitvoeren van deskresearch, zoals het grondig bestuderen van projecten en het uitwerken van subsidiemogelijkheden
  • Proactief meedenken met projecten en waar nodig adviseren om projecten aan te laten sluiten bij de subsidieregeling
  • Continue vraagbaak voor allerhande subsidie gerelateerde zaken
  • Opstellen van subsidie aanvragen
  • Ondersteuning bij afronding van subsidieprojecten
  • Overzicht en monitoring lopende subsidieprojecten en deadlines

Referenties

Noaberschap Twente
Overheid

Noaberkracht (Gemeente Dinkelland en Tubbergen) - Subsidiecoördinator & Subsidieregister

Detachering subsidiecoördinator en ontwikkeling beheertool Subsidieregister.

Haarlem Bovenaf
Overheid

Gemeente Haarlem – Subsidiecoördinator & EU WISE

Detachering subsidiecoördinator en EU WISE dienstverlening.

Gemeente Purmerend Logo (1)
Overheid

Gemeente Purmerend - Subsidiecoördinator

De subsidiecoördinator van Vindsubsidies ondersteunt de Gemeente Purmerend op subsidiegebied.