Eindstand najaarsronde SDE+ 2017: 4215 aanvragen gehonoreerd

NIEUWS - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op basis van de najaarsronde 2017 van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) subsidie toegekend aan 4215 hernieuwbare energieprojecten.…

Lees verder


Grote buitenlandse bedrijven vragen steeds meer SDE+ aan. Wat betekent dit voor u?

BLOG - De aanleg van grootschalige parken voor zonne-energie in Nederland wordt grotendeels een buitenlandse aangelegenheid. De markt wordt namelijk overspoeld door buitenlandse bedrijven, zo hebben diverse projectontwikkelaars en subsidie-adviseurs laten weten aan Het Financieele Dagblad (FD).…

Lees verder


SDE+ 2018: opnieuw € 12 miljard, verdeeld over twee rondes

NIEUWS - Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de vormgeving van de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie in 2018.…

Lees verder


SDE+: verdubbeling aantal projecten, zonnestroom voor het eerst koploper

NIEUWS - Aan een recordaantal van 4.530 projecten is in het voorjaar 2017 ondersteuning vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) toegezegd. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de vorige ronde afgelopen najaar (2.197 projecten) en een verviervoudiging ten opzichte van de voorjaarsronde 2016 (986 projecten).…

Lees verder


EZ publiceert SDE+-regeling voor de najaarsronde van 2017

NIEUWS – Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2017 gepubliceerd. De betreffende regeling bevat alle informatie betreffende de najaarsronde 2017 van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+). De details van de openstelling werden overigens eerder al bekendgemaakt.…

Lees verder


Najaarsronde SDE+: lager basisbedrag zon-PV, sluiting bij-/meestook biomassa

NIEUWS - Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de vormgeving van de tweede openstellingsronde van de SDE+ in 2017 (de zogeheten najaarsronde).…

Lees verder


Horizon 2020: verwachte veranderingen binnen het thema Energie

BLOG - Horizon 2020, het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, is halverwege zijn looptijd. Voor de periode 2018-2020 wil de Europese Commissie het programma op diverse punten aanpassen. Welke veranderingen kunt u verwachten binnen het thema Energie?…

Lees verder


Recordbedrag van € 12 miljard voor SDE+ in 2017, wat verandert er?

BLOG - De overheid stelt volgend jaar € 12 miljard beschikbaar voor de SDE+ (Stimulering Duurzame Energie). Een recordbedrag. Het budget stijgt al jaren met grote stappen. Vijf jaar geleden zat er nog maar € 1,7 miljard in de pot. Dat het budget stijgt, is niet verwonderlijk. Er zijn grote investeringen op het gebied van duurzame energie nodig om de hoofddoelstelling van het Energieakkoord te halen: 14% hernieuwbare energie in 2020.…

Lees verder


Topsector energieprojecten: nog € 28 miljoen in kas voor hernieuwbare energie

BLOG - Ondernemers met plannen voor projecten op het gebied van duurzame energieproductie kunnen de komende maanden nog subsidie aanvragen vanuit de regeling Hernieuwbare Energie. Deze subsidie, onderdeel van de Topsector Energieprojecten, heeft tot eind maart 2017 nog ruim € 28 miljoen te verdelen. U kunt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten van uw project vergoed krijgen tot een maximum van € 6 miljoen per project.…

Lees verder


Profiteert u van de € 5 miljard die beschikbaar is voor de populaire SDE+?

BLOG - De populaire subsidie SDE+ voor duurzame energieproductie is dit najaar van 27 september tot 27 oktober geopend voor het indienen van een aanvraag. In tegenstelling tot de eerste oproep in het voorjaar is Economische Zaken (EZ) nu mooi op tijd met de informatie rond de openstelling. Ook het budget is verruimd. Vanwege de grote animo die er voor de regeling is, heeft EZ het budget opgeschroefd van € 4 miljard tot € 5 miljard. Profiteert u van deze gereserveerde miljarden?…

Lees verder


Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op om jouw mogelijkheden te bespreken.

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij