,,Subsidie zet aan tot beweging. Wanneer je een subsidie hebt ontvangen, moet je veranderen’’

Tessenderlandt, een school voor mavo en voorbereidend mbo, heeft ruim € 2 miljoen subsidie toegewezen gekregen vanuit de regeling Sterk in Techniekonderwijs. Tessenderlandt wordt bij het project ondersteund door Vindsubsidies. Algemeen directeur Johan Baselmans is blij met de toegekende subsidie en ziet deze als beloning voor het ambitieuze en vernieuwende klimaat dat er in ‘zijn’ school heerst.…

Lees verder


Ondersteuning nodig bij het opstellen van een definitief plan voor DUS-I-subsidie Sterk Techniekonderwijs?

Vmbo-scholen die eind februari een conceptplan hebben ingediend voor de regeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023, werken nu aan een definitief plan voor de Dienst uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).…

Lees verder


Korting op subsidie praktijkleren van de baan, uitbreiding subsidiabele opleidingen

Minister Van Engelshoven (OCW) heeft de Tweede Kamer een nieuwe brief gestuurd over de voortzetting van de Subsidieregeling praktijkleren in 2019.…

Lees verder


Grote interesse vmbo-scholen in miljoenenimpuls techniekonderwijs

Vmbo-scholen hebben tot 1 november de tijd om aanspraak te maken op het overheidsgeld vanuit de miljoenenimpuls voor het verbeteren van het techniekonderwijs en het aantrekken van nieuwe leerlingen in de regio. Nadat de vooraanmelding is ingediend, hebben scholen nog een aantal maanden de tijd om een uitgewerkt plan in te dienen. Het gaat hierbij niet om de structurele overheidsbijdrage per techniekleerling.…

Lees verder


€ 5 miljoen extra voor Subsidieregeling praktijkleren

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het subsidieplafond 2018 voor de Subsidieregeling praktijkleren met € 5 miljoen verhoogd.…

Lees verder


Subsidieregeling praktijkleren gaat door in 2019

De populaire subsidie Praktijkleren keert volgend jaar terug. Dit heeft Minister van Engelshoven (OCW) de Tweede Kamer per brief laten weten. De voorzetting van de regeling is mede een gevolg van een evaluatie van Regioplan, dat concludeert dat het aantal praktijkleerplaatsen is gegroeid en het aanbod ervan zou kunnen verminderen wanneer de subsidieregeling zou worden afgeschaft.…

Lees verder


Jaarlijks € 100 miljoen voor aantrekken techniekleerlingen en regionale samenwerkingsplannen

NIEUWS - Alle vmbo-scholen met een technisch profiel hebben vanaf het nieuwe schooljaar recht op extra geld. Zo ontvangen de scholen gefaseerd € 1500 en € 3000 per leerling van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en is er nog een forse extra beloning beschikbaar wanneer zij, in samenwerking met het regionale bedrijfsleven, mbo-instellingen en de lokale overheid, een plan opstellen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en nog meer nieuwe leerlingen aan te trekken.…

Lees verder


Subsidieregeling praktijkleren geopend: komt u in aanmerking?

NIEUWS - De Subsidieregeling praktijkleren is op 2 juni opnieuw opengesteld voor het indienen van aanvragen. Bedrijven kunnen de subsidie aanvragen als zij in het studiejaar 2017-2018 een leerplaats hebben aangeboden en begeleiding hebben verzorgd aan leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen.…

Lees verder


Subsidie nodig voor gekwalificeerd technisch personeel?

BLOG  – Recent uitte Doekle Terpstra, voorzitter van Uneto-VNI (de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel), zijn zorgen over het beroepsonderwijs in Nederland, en dan vooral over het vmbo. Terpstra signaleerde in De Telegraaf dat de instroom op technische opleidingen bij hogescholen en universiteiten goed is, op het mbo relatief goed, maar op het vmbo problematisch.…

Lees verder


Subsidieregeling praktijkleren nu ook voor vso, pro en entree in het vmbo

NIEUWS – De al eerder aangekondigde wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren is gepubliceerd. Met de wijziging wordt het werkgevers die stageplaats aanbieden aan leerlingen van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs met uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht en leerlingen die een entree-opleiding in het vmbo volgen, mogelijk gemaakt een beroep te doen op de subsidieregeling.…

Lees verder


Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op om jouw mogelijkheden te bespreken.

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij