Komend jaar € 4,9 miljard voor vernieuwd topsectoren- en innovatiebeleid

Daarvan komt € 2,05 miljard van bedrijven en € 2,85 miljard uit publieke middelen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van dit jaar, zo staat in het kennis- en innovatieconvenant 2020-2023 (KIC), dat staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.…

Lees verder


Extra budget voor MIT-R&D-samenwerking

NIEUWS - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het subsidieplafond 2017 voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten met € 1,2 miljoen verhoogd tot € 8,35 miljoen.…

Lees verder


Ook regionale subsidies voor wereldinnovaties in Life Science & Health

BLOG – Uit de meest recente becijfering van het CBS, waarin de rekenmeesters het Nederlandse topsectorenbeleid onder de loep nemen, blijkt dat de sector Life Sciences & Health (LSH) de snelstgroeiende van de negen topsectoren is. De toegevoegde waarde in de sector lag vorig jaar maar liefst 25% hoger dan in 2010. Deze groei is voor een groot deel te danken aan de innovativiteit van de sector. Het aantal bedrijven dat actief is in de sector is namelijk relatief klein, maar toch staat de sector in de top 3 als gekeken wordt naar R&D-uitgaven. In totaal gaat het om een bedrag van circa € 800 miljoen.…

Lees verder


Topsector Hightech Systemen en Materialen koploper R&D

NIEUWS - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft nieuwe cijfers gepubliceerd over de topsectoren. Uit deze cijfers, die in opdracht van het ministerie van Economische Zaken jaarlijks worden samengesteld, blijkt dat de topsectoren in 2015 € 145 miljard aan toegevoegde waarde hebben gecreëerd. Dit komt neer op 25% van het totale bruto binnenlands product van Nederland.…

Lees verder


MIT R&D-tender ruim driemaal overschreven

NIEUWS - Op 7 september 2017 sloot de R&D-tender van de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT).…

Lees verder


Evaluatie Topsectorenbeleid: Nederlands bedrijfsleven verstevigt concurrentiepositie dankzij samenwerking

NIEUWS - De samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid is versterkt dankzij de topsectorenaanpak. Dat is de belangrijkste conclusie van een externe evaluatie van het Topsectorenbeleid. De evaluatie is uitgevoerd door onderzoeksbureau Dialogic, en had als doelstelling de effecten van de topsectorenaanpak te onderzoeken. Aan het topsectorenbeleid zijn diverse subsidies gekoppeld, waaronder de regeling Mkb Innovatiestimulering Regio & Topsectoren (MIT).…

Lees verder


€ 8 miljoen beschikbaar voor innovatieve mkb’ers in Noord-Nederland

NIEUWS - Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) komt met vier nieuwe tenderregelingen voor innovatieve ondernemers in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. De tenders zijn bedoeld om mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen tot meer kansrijke innovaties te laten komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten. De innovaties hebben marktpotentie en leveren omzet en werkgelegenheid.…

Lees verder


MIT volgende week open, ligt uw aanvraag al klaar?

NIEUWS - Over minder dan een week, dinsdag 11 april, opent de aantrekkelijke MIT-subsidie. Menig mkb’er zit in de startblokken om met zijn aanvraag aanspraak te maken op geld uit de miljoenenpot van de regeling Mkb innovatiestimulering Topsectoren, zoals de regeling voluit heet.…

Lees verder


Europese subsidie voor innovatie in de Metropoolregio Amsterdam

NIEUWS - Bedrijven en kennisinstellingen uit de regio Amsterdam kunnen tot 1 mei subsidie aanvragen voor projecten die innovatie en kennisdeling bevorderen. Binnen het Europese innovatieprogramma voor de Metropoolregio Amsterdam is ruim € 8 miljoen beschikbaar.…

Lees verder


Populaire Topsectorensubsidie MIT weer van start, wat is er al bekend?

BLOG - Het innovatieve mkb bereidt zich al voor. De populaire subsidie Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) gaat dit voorjaar weer van start. De eerste openstellingen zijn bekend gemaakt, de komende weken druppelen naar verwachting alle nog ontbrekende data en voorwaarden van alle programmagebieden binnen. De regeling sluit perfect aan bij de doelgroep, het mkb. De subsidie moedigt op de juiste manier aan tot innovatie en samenwerking en is niet te complex. Vindsubsidies ondersteunde de afgelopen jaren tal van prachtige projecten die zonder de MIT niet van de grond waren gekomen. Dient u dit jaar ook een aanvraag in?…

Lees verder


Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op om jouw mogelijkheden te bespreken.

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij