Komend jaar € 4,9 miljard voor vernieuwd topsectoren- en innovatiebeleid

Daarvan komt € 2,05 miljard van bedrijven en € 2,85 miljard uit publieke middelen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van dit jaar, zo staat in het kennis- en innovatieconvenant 2020-2023 (KIC), dat staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.…

Lees verder


Integrale aanpak subsidies draagt bij aan terugdringen tekorten sociaal domein gemeenten

Al lange tijd hebben gemeenten grote tekorten in het sociaal domein, wat is er mogelijk op subsidiegebied?…

Lees verder


Extra openstelling SDE+ voorjaar 2020

In het voorjaar van 2020 wordt een extra ronde van de SDE+ voor hernieuwbare energie opengesteld…

Lees verder


Subsidies om de Europese markt te veroveren niet altijd in beeld bij ondernemers

Subsidies voor innovatie richten zich vrijwel altijd op specifieke fases van technologie innovatieve ontwikkeling. Vooral op Europees niveau zijn er interessante subsidiemogelijkheden die zich richten op de commerciële fase.…

Lees verder


Nieuwe subsidie call ICT-oplossingen voor zelfstandig wonende ouderen aangekondigd

Het Active & Assisted Living Programme (AAL2) wordt begin 2020 opnieuw opengesteld voor innovatieve, transnationale en multidisciplinaire samenwerkingsprojecten gericht op ICT-oplossingen voor zelfstandig wonende ouderen.…

Lees verder


Nieuwe regeling ondersteunt gemeenten bij reductie energiegebruik woningen (1)

Het Rijk heeft een nieuwe regeling opengesteld voor gemeenten die de CO2-uitstoot gaan verlagen door het energieverbruik van particuliere woningen terug te dringen.…

Lees verder


Schouten: eerste resultaten merkbaar van eerste serie Regio Deals, nieuwe aanvraagronde geopend

Ruim een jaar na het afsluiten van de eerste serie Regio Deals zijn in verschillende regio's de eerste stappen gezet op het gebied van kwaliteit van leven, leefomgeving en versterking van de economie.…

Lees verder


Live subsidie-update: mis niets tijdens Prinsjesdag 2019

Welke veranderingen kunnen we verwachten voor het komende jaar? Op Prinsjesdag worden de plannen van het kabinet bekend gemaakt met maatregelen die wellicht ook voor jou van toepassing zijn. Daarom verzorgen wij de hele dag een live update van het belangrijkste subsidienieuws.…

Lees verder


Europese subsidie UIA open voor aanvragen: € 50 miljoen voor stedelijke innovatie

Steden met meer dan 50.000 inwoners kunnen, voorlopig, voor de laatste keer subsidie aanvragen voor innovatieve stedelijke projecten vanuit het EU-initiatief Urban Innovative Actions (UIA).…

Lees verder


‘Veel subsidieprogramma’s financieren R&D projecten rond healthy ageing’

Er zijn veel financieringsmogelijkheden voor onderzoekers en bedrijven die zich bezighouden met het tegengaan van de negatieve effecten van de vergrijzing en healthy ageing.…

Lees verder


Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op om jouw mogelijkheden te bespreken.

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij