Subsidieregeling Praktijkleren open tot en met 16 september

Het is weer zover, tot en met 16 september kunnen bedrijven subsidie aanvragen als zij in het studiejaar 2018-2019 een leerplaats hebben aangeboden en begeleiding hebben verzorgd aan leerlingen,…

Lees verder


Korting op subsidie praktijkleren van de baan, uitbreiding subsidiabele opleidingen

Minister Van Engelshoven (OCW) heeft de Tweede Kamer een nieuwe brief gestuurd over de voortzetting van de Subsidieregeling praktijkleren in 2019.…

Lees verder


€ 5 miljoen extra voor Subsidieregeling praktijkleren

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het subsidieplafond 2018 voor de Subsidieregeling praktijkleren met € 5 miljoen verhoogd.…

Lees verder


Subsidieregeling praktijkleren gaat door in 2019

De populaire subsidie Praktijkleren keert volgend jaar terug. Dit heeft Minister van Engelshoven (OCW) de Tweede Kamer per brief laten weten. De voorzetting van de regeling is mede een gevolg van een evaluatie van Regioplan, dat concludeert dat het aantal praktijkleerplaatsen is gegroeid en het aanbod ervan zou kunnen verminderen wanneer de subsidieregeling zou worden afgeschaft.…

Lees verder


Recordaantal aanvragen Subsidieregeling praktijkleren

NIEUWS - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat voor de Subsidieregeling praktijkleren in 2017 een recordaantal aanvragen is ingediend.…

Lees verder


Subsidie nodig voor gekwalificeerd technisch personeel?

BLOG  – Recent uitte Doekle Terpstra, voorzitter van Uneto-VNI (de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel), zijn zorgen over het beroepsonderwijs in Nederland, en dan vooral over het vmbo. Terpstra signaleerde in De Telegraaf dat de instroom op technische opleidingen bij hogescholen en universiteiten goed is, op het mbo relatief goed, maar op het vmbo problematisch.…

Lees verder


Komkommertijd? Nog niet in de subsidiewereld!

BLOG - Enige weken geleden is de astronomische zomer begonnen, de eerste scholen zijn met vakantie en op televisie worden alleen nog maar herhalingen uitgezonden, oftewel de komkommertijd is aangebroken! Ook de ministeries, provincies en andere subsidieverstrekkers gaan deze zomer weer met reces. Maar tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De afgelopen weken is er namelijk veel gebeurd op het gebied van subsidies.…

Lees verder


Subsidieregeling praktijkleren nu ook voor vso, pro en entree in het vmbo

NIEUWS – De al eerder aangekondigde wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren is gepubliceerd. Met de wijziging wordt het werkgevers die stageplaats aanbieden aan leerlingen van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs met uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht en leerlingen die een entree-opleiding in het vmbo volgen, mogelijk gemaakt een beroep te doen op de subsidieregeling.…

Lees verder


Subsidie Praktijkleren benutten, € 2700 per leerplaats: start nu met de administratie

BLOG - Wanneer u leerwerkplekken in uw bedrijf heeft voor mbo- of hbo-leerlingen of promovendi, heeft u recht op een subsidie van € 2700 per leerplaats. Deze kunt u aanvragen tot 15 september van dit jaar. Start nu met administreren van de documenten die de subsidieverstrekker mogelijk van u wil zien, zoals aanwezigheidsregistraties en diploma’s.…

Lees verder


Subsidieregeling praktijkleren: komt u in aanmerking?

NIEUWS - Bedrijven kunnen op basis van de Subsidieregeling praktijkleren een bijdrage krijgen als zij een leerplaats aanbieden en begeleiding verzorgen. De subsidie komt tegemoet aan de kosten die bedrijven maken voor de begeleiding van leerlingen en studenten. Ook kan de subsidie een tegemoetkoming zijn in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.…

Lees verder


Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op om jouw mogelijkheden te bespreken.

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij