Garantie voor RIF project mbo-scholen: ‘Voor een miljoenensubsidie maken wij graag keiharde afspraken’

Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 (RIF): van 2019 tot en met 2022 is er € 100 miljoen beschikbaar voor projecten van mbo-scholen en bedrijven om het mbo-onderwijs een kwaliteitsimpuls te geven.…

Lees verder


Ondersteuning nodig bij het opstellen van een definitief plan voor DUS-I-subsidie Sterk Techniekonderwijs?

Vmbo-scholen die eind februari een conceptplan hebben ingediend voor de regeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023, werken nu aan een definitief plan voor de Dienst uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).…

Lees verder


RIF 2019-2022: komende drie jaar € 100 miljoen voor betere aansluiting mbo op de arbeidsmarkt

De Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 (RIF) is gepubliceerd. Doel van de, reeds aangekondigde, opvolger van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo is het beschikbaar stellen van…

Lees verder


Recordaantal aanvragen Subsidieregeling praktijkleren

NIEUWS - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat voor de Subsidieregeling praktijkleren in 2017 een recordaantal aanvragen is ingediend.…

Lees verder


Erasmus+: € 2,49 miljard subsidie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport

NIEUWS - De Europese Commissie heeft de jaarlijkse oproep gepubliceerd voor Erasmus+, het EU-programma voor de ondersteuning van onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Vanuit deze oproep is in totaal € 2,49 miljard subsidie beschikbaar voor organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport.…

Lees verder


Subsidieregeling praktijkleren nu ook voor vso, pro en entree in het vmbo

NIEUWS – De al eerder aangekondigde wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren is gepubliceerd. Met de wijziging wordt het werkgevers die stageplaats aanbieden aan leerlingen van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs met uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht en leerlingen die een entree-opleiding in het vmbo volgen, mogelijk gemaakt een beroep te doen op de subsidieregeling.…

Lees verder


Subsidie Praktijkleren uitgebreid: nu ook € 2700 per stageplek VSO, pro en entree vmbo

BLOG - De Subsidieregeling Praktijkleren is uitgebreid. Vanaf het schooljaar ‘17/’18 komen ook stageplaatsen voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en entree in het vmbo in aanmerking. Bedrijven krijgen, evenals nu het geval is voor leerwerkplekken voor het mbo (bbl) en hbo, € 2700 subsidie per leerling.…

Lees verder


Werkgevers, niet vergeten: vraag nu subsidie aan voor uw leerplekken

BLOG - Heeft u het afgelopen jaar binnen uw organisatie leerplekken gehad? Vergeet dan niet voor 15 september uw subsidie te regelen vanuit de subsidieregeling Praktijkleren. U heeft recht op € 2700 per leerplaats. En voor komend schooljaar is het de overweging waard of u extra leerplaatsen wilt aanbieden, want ondanks de populariteit van de regeling is de verwachting dat er ook voor het komende jaar voldoende budget is om alle correcte aanvragen te honoreren.…

Lees verder


Erasmus+: subsidie voor leren en uitdagen

Het Erasmus+ is een Europees subsidieprogramma gericht op projecten die ons faciliteren en aansporen om een leven lang te kunnen blijven leren. Een leven lang leren is wel erg lang, maar welbeschouwd gaat het er om dat we met elkaar worden uitgedaagd om zo lang mogelijk ons zelf uit te blijven dagen. Tenminste, zo blijkt uit tal van Erasmus+-projecten die zijn besproken tijdens een informatiebijeenkomst over het Erasmus+ in Ede van het Nationaal Agentschap Onderwijs & Training.…

Lees verder


Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op om jouw mogelijkheden te bespreken.

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij