,,Subsidie zet aan tot beweging. Wanneer je een subsidie hebt ontvangen, moet je veranderen’’

Tessenderlandt, een school voor mavo en voorbereidend mbo, heeft ruim € 2 miljoen subsidie toegewezen gekregen vanuit de regeling Sterk in Techniekonderwijs. Tessenderlandt wordt bij het project ondersteund door Vindsubsidies. Algemeen directeur Johan Baselmans is blij met de toegekende subsidie en ziet deze als beloning voor het ambitieuze en vernieuwende klimaat dat er in ‘zijn’ school heerst.…

Lees verder


Partnership Hendriksen Accountants & Adviseurs en Vindsubsidies: optimaal advies financieringsmix

Hendriksen Accountants & Adviseurs en Vindsubsidies zijn een partnership aangegaan op subsidiegebied. Hendriksen, met zeven kantoren in de regio Oost-Nederland, kan haar klanten dankzij de samenwerking een optimale service bieden op het gebied van het aanvragen en managen van subsidies.…

Lees verder


WBSO-vragenbrief gekregen? Voorkom afwijzing met onze gratis quickscan!

BLOG - De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is op dit moment druk bezig met de behandeling van WBSO-aanvragen. Wellicht dat u in het kader van deze behandeling een vragenbrief krijgt waarin u verzocht wordt aanvullende informatie te geven over uw project. Met deze extra informatie kan RVO vervolgens beter beslissen over het al dan niet toekennen van uw aanvraag.…

Lees verder


WBSO-vragenbrief ontvangen? Wij helpen u met gratis quickscan!

Tot en met 30 november 2017 konden er WBSO-aanvragen worden ingediend voor innovatieprojecten die vanaf 1 januari 2018 van start zijn gegaan.…

Lees verder


Subsidie ontstaen in den twintigste eeuw? Voorzeker niet!

BLOG - Wat is nu eigenlijk subsidie? Op Wikipedia wordt subsidie omschreven als een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie ten behoeve van het starten van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Het woord ‘subsidie’ komt van het woord subsidium uit het Latijn, wat zoveel betekent als ‘ondersteuning’, ‘hulp’ of ‘bijstand’. Subsidie is dan ook niet iets wat pas in de twintigste eeuw is ontstaan. Subsidie bestaat al zeker sinds de middeleeuwen en een aantal stichtingen en fondsen die toen zijn opgericht bestaan heden ten dage nog steeds! De doelstellingen zijn vaak wel enigszins aangepast naar de moderne tijd maar de hoofdzaak is in vele gevallen hetzelfde gebleven: financiële ondersteuning bieden aan mensen die het nodig hebben. Hieronder – omdat het toch komkommertijd is – een aantal voorbeelden van fondsen van vroegâh.…

Lees verder


Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op om jouw mogelijkheden te bespreken.

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij