WBSO-vragenbrief gekregen? Voorkom afwijzing met onze gratis quickscan!

BLOG - De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is op dit moment druk bezig met de behandeling van WBSO-aanvragen. Wellicht dat u in het kader van deze behandeling een vragenbrief krijgt waarin u verzocht wordt aanvullende informatie te geven over uw project. Met deze extra informatie kan RVO vervolgens beter beslissen over het al dan niet toekennen van uw aanvraag.…

Lees verder


WBSO-vragenbrief ontvangen? Wij helpen u met gratis quickscan!

Tot en met 30 november 2017 konden er WBSO-aanvragen worden ingediend voor innovatieprojecten die vanaf 1 januari 2018 van start zijn gegaan.…

Lees verder


Extra budget voor MIT-R&D-samenwerking

NIEUWS - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het subsidieplafond 2017 voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten met € 1,2 miljoen verhoogd tot € 8,35 miljoen.…

Lees verder


WBSO aanvragen? Voorkom deze drie missers

BLOG - Tienduizenden bedrijven per jaar vragen de populaire innovatiesubsidie WBSO aan. Zij verlagen met het belastingvoordeel, dat zij krijgen via de WBSO, de loonkosten van R&D-medewerkers en de investeringskosten voor onder meer onderzoeksapparatuur en materialen voor prototypes.…

Lees verder


MIT R&D-tender ruim driemaal overschreven

NIEUWS - Op 7 september 2017 sloot de R&D-tender van de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT).…

Lees verder


Hoe verkleint u de kans op WBSO-vragenbrieven?

BLOG - Vraagt u WBSO aan voor de uren en kosten van uw innovatieprojecten? Dan is de kans groot dat u vragenbrieven krijgt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), waarin u verzocht wordt extra informatie aan te leveren over de ingediende projecten. Wanneer u echter zorgt voor zo scherp mogelijke aanvragen, kunt u het aantal vragenbrieven flink reduceren en zo veel tijd én geld besparen.…

Lees verder


WBSO – wat is een project?

BLOG - Een WBSO-aanvraag opstellen lijkt simpel. Je omschrijft het project en richt je daarbij op de technische vernieuwing binnen dat project. Maar laten we eens een stap terug doen met de vraag wat het project precies is.…

Lees verder


€ 8 miljoen beschikbaar voor innovatieve mkb’ers in Noord-Nederland

NIEUWS - Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) komt met vier nieuwe tenderregelingen voor innovatieve ondernemers in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. De tenders zijn bedoeld om mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen tot meer kansrijke innovaties te laten komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten. De innovaties hebben marktpotentie en leveren omzet en werkgelegenheid.…

Lees verder


Budget voor Innovatiekredieten waarschijnlijk al uitgeput

NIEUWS - RVO meldt dat er tot 2 juli 2017 voldoende aanvragen zijn ontvangen voor de regeling Innovatiekredieten om het beschikbare (totaal)budget uit te geven.…

Lees verder


Noordelijke mkb'ers: word VIA subsidie een KEI in innoveren!

NIEUWS - Innovatieve mkb'ers gevestigd en actief in Drenthe, Friesland of Groningen opgelet! Vanaf 1 juli 2017 komen er flink wat miljoenen beschikbaar via twee aantrekkelijke subsidieregelingen.…

Lees verder


Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op om jouw mogelijkheden te bespreken.

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij