'Innovatiekrediet motor van innoverend Nederland'

NIEUWS - Het Innovatiekrediet is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 'de motor van innoverend Nederland'. RVO baseert dit op de cijfers van de regeling in 2017. Vorig jaar is het totale budget van € 60 miljoen volledig toegekend aan 29 projecten.…

Lees verder


Financiering voor uw gemeentelijke digitaliseringsvraagstuk?

Laat uw collegeplannen screenen op subsidiemogelijkheden! BLOG - Het gros van de gemeenten is nog druk bezig met het opstellen van collegeplannen. Waar ligt de komende jaren de bestuurlijke focus in uw gemeente? Uit een steekproef is gebleken dat er tijdens de collegebesprekingen veel aandacht is voor thema’s als de invoering van de Omgevingswet en regionale samenwerking, bericht Binnenland Bestuur. Digitalisering is daarentegen een onderwerp dat, heel onterecht, onderbelicht blijft. Misschien omdat het een kostbaar en ingewikkeld onderwerp is? Wellicht zijn er financieringsmogelijkheden voor uw gemeentelijke digitaliseringsvraagstuk vanuit (Europese) subsidieprogramma’s.…

Lees verder


Gemeenteraadsverkiezingen: topthema’s milieu en verkeer sluiten aan bij Europese en nationale financieringsprogramma’s

BLOG - Duurzaamheid en milieu zijn volgens lokale politieke partijen de belangrijkste thema’s bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Dat blijkt uit een analyse onder 65 grote en kleine gemeenten van onderzoeksbureau Citisens. Deze thema’s sluiten aan bij veel Europese en nationale financieringsprogramma’s, die in de komende jaren miljoenen in kas hebben om gemeentelijke en regionale plannen op het gebied van deze topthema’s te ondersteunen.…

Lees verder


Uw collegeplannen financieel onderbouwd met een overzicht van actuele en toekomstige subsidieprogramma’s

BLOG - De Gemeenteraadsverkiezingen 2018 staan voor de deur en zullen ongetwijfeld ook binnen uw gemeente voor verschuivingen zorgen binnen het college van B&W. Het opstellen van de nieuwe collegeplannen na de verkiezingen is een verantwoordelijke klus. Een stevige financiële onderbouwing daarbij is van essentieel belang. Heeft u als gemeente alle geldstromen in beeld? Ook alle subsidie- en financieringsprogramma’s van provinciale, landelijke en Europese instanties?…

Lees verder


Uw ontwikkeling financieren met het Innovatiekrediet Overijssel

Met als bonus: 75% vergoeding voor het laten schrijven van uw aanvraag BLOG - U bent een innovatieve mkb'er in Overijssel. De haalbaarheid van uw innovatie is aangetoond. En nu moet u uw product verder ontwikkelen, zodat u het op de markt kunt brengen. Pas dan gaat uw innovatie eindelijk rendement opleveren. Maar voor deze stap ontbreekt het veel ondernemers vaak aan voldoende liquide middelen. Wanneer u geen subsidie wilt aanvragen, of een subsidieaanvraag is afgewezen, en banken en investeerders u niet tegemoetkomen, komt u waarschijnlijk geld tekort om de ontwikkeling te starten. In Overijssel is er nu een oplossing: het Innovatiekrediet.…

Lees verder


Slimme financieringsvormen voor uw bedrijf

BLOG - Tijdens een financieringsevent voor ondernemers, georganiseerd door de Persgroep Nederland en de Rabobank Groep, was Vindsubsidies aanwezig om ondernemers te adviseren op het gebied van subsidies en financieringen.…

Lees verder


Miljoenen extra voor innovatieve start-ups in de zorg

BLOG - Het kabinet investeert € 12 miljoen extra in startende ondernemingen die innovatieve zorgtechnologieën ontwikkelen. De extra stimulans moet bijdragen aan de ontwikkeling van zorginnovaties die zelfredzaamheid sneller bij de patiënt brengen én een plek geven in de gezondheidszorg. Het kan daarbij onder meer gaan om gezondheidsapps, zelfrijdende rolstoelen en zorgrobots.…

Lees verder


Bijna € 250 miljoen extra financiering voor scale-ups en startups

NIEUWS - Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft tijdens het Startup-fest in Amsterdam samen met het Europees Investeringsfonds (EIF) € 100 miljoen aan extra financiering voor scale-ups bekendgemaakt.…

Lees verder


Subsidie ontstaen in den twintigste eeuw? Voorzeker niet!

BLOG - Wat is nu eigenlijk subsidie? Op Wikipedia wordt subsidie omschreven als een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie ten behoeve van het starten van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Het woord ‘subsidie’ komt van het woord subsidium uit het Latijn, wat zoveel betekent als ‘ondersteuning’, ‘hulp’ of ‘bijstand’. Subsidie is dan ook niet iets wat pas in de twintigste eeuw is ontstaan. Subsidie bestaat al zeker sinds de middeleeuwen en een aantal stichtingen en fondsen die toen zijn opgericht bestaan heden ten dage nog steeds! De doelstellingen zijn vaak wel enigszins aangepast naar de moderne tijd maar de hoofdzaak is in vele gevallen hetzelfde gebleven: financiële ondersteuning bieden aan mensen die het nodig hebben. Hieronder – omdat het toch komkommertijd is – een aantal voorbeelden van fondsen van vroegâh.…

Lees verder


Een bijdrage van De Trut, Mama Cash of de club van oude opa's? Het kan!

BLOG - Er zijn talloze fondsen en stichtingen in Nederland waar u aan kunt kloppen voor een financiële bijdrage. Onder al deze fondsen en stichtingen bevinden zich enkele partijen met wel heel opvallende en soms ook grappige namen. Hieronder – omdat het toch komkommertijd is – een aantal voorbeelden van dit soort fondsen, die natuurlijk wel gewoon heel serieuze doelstellingen nastreven. Eigenheimer Fonds…

Lees verder


Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op om jouw mogelijkheden te bespreken.

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij