Nog veel budget voor energie-innovatie en investeringen in koolstofarme economie, maar waar blijven de projecten?

Om de CO2-reductie doelstellingen te behalen, wordt er door Europa en het Rijk veel subsidiegeld beschikbaar gesteld om innovatieprojecten te versnellen. Vindsubsidies kan ondersteunen bij jouw subsidieaanvraag.…

Lees verder


Innovatiesubsidie voor aardgasvrije gebouwde omgeving

NIEUWS - Op 3 april 2018 zijn diverse onderdelen van de regeling Topsector energieprojecten weer geopend voor het indienen van subsidieaanvragen. In het kader van deze openstellingen komt er € 152,5 miljoen subsidie beschikbaar voor nieuwe energie-innovatieprojecten.…

Lees verder


€ 152,5 miljoen subsidie voor energie-innovatieprojecten

NIEUWS - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft enkele nieuwe openstellingen bekendgemaakt voor de regeling Topsector energieprojecten. In het kader van deze openstellingen komt er € 152,5 miljoen subsidie beschikbaar voor nieuwe energie-innovatieprojecten.…

Lees verder


Ruim € 100 miljoen voor Topsector energieprojecten, wanneer kunt u subsidie aanvragen?

NIEUWS – De Topsector Energie heeft ook dit jaar meer dan € 100 miljoen subsidie beschikbaar voor projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovatie. Het geld wordt verdeeld via de regeling Topsector energieprojecten, die naar verwachting op 3 april 2018 weer open zal gaan voor het indienen van aanvragen.…

Lees verder


Meer dan € 100 miljoen voor Topsector energieprojecten, wanneer kunt u subsidie aanvragen?

NIEUWS - De Topsector Energie biedt dit jaar meer dan € 100 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovatie. Het subsidieprogramma Topsector energieprojecten bestaat uit meerdere regelingen. Verreweg de grootste budgetten zijn beschikbaar voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie en demonstratie energie-innovaties (DEI). Wanneer kunt u subsidie aanvragen?…

Lees verder


Topsector energieprojecten: nog € 28 miljoen in kas voor hernieuwbare energie

BLOG - Ondernemers met plannen voor projecten op het gebied van duurzame energieproductie kunnen de komende maanden nog subsidie aanvragen vanuit de regeling Hernieuwbare Energie. Deze subsidie, onderdeel van de Topsector Energieprojecten, heeft tot eind maart 2017 nog ruim € 28 miljoen te verdelen. U kunt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten van uw project vergoed krijgen tot een maximum van € 6 miljoen per project.…

Lees verder


Uw project en Topsector Energie: ruim € 100 miljoen voor energie-innovaties

De subsidiepot van de Topsector Energie, verreweg de best gevulde van alle topsectoren, is geopend voor subsidieaanvragen. Ruim €100 miljoen is via een twaalftal regelingen beschikbaar voor energie-innovaties in Nederland. Er is subsidie voor alle fasen van uw energieproject; vanaf het eerste onderzoek en de daaropvolgende ontwikkeling, tot grootschalige demonstratie daarvan. En daar waar steeds meer subsidies zich richten op het mkb, zijn de regelingen van Topsector Energieprojecten ook beschikbaar voor het grootbedrijf. Profiteert u mee?…

Lees verder


Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op om jouw mogelijkheden te bespreken.

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij