‘Laatste ronde, laatste kans’ voor aanvragen ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Binnenkort heb je als werkgever voor het laatst de mogelijkheid om ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid aan te vragen voor adviestrajecten op gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.…

Lees verder


Vanaf 8 april subsidie aanvragen voor advies op het gebied van HRM, gezond en veilig werken

Er is dit jaar weer subsidie beschikbaar voor externe adviestrajecten gericht op de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Je kunt deze trajecten financieren met een subsidie van 50%. De maximale bijdrage is € 12.500. De volgende aanvraagronde start 8 april.…

Lees verder


Maak je coachingstraject of advies subsidiabel met ESF Duurzame Inzetbaarheid

ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidieert het inhuren van extern advies op thema’s als gezond en flexibel werken, interne mobiliteit, stressreductie en verbetering van de onderlinge communicatie. Niet alleen bedrijven die de subsidie aanvragen hebben financieel voordeel van de regeling, maar indirect όόk de advies- en trainingsbureaus met expertise rond deze thema’s.…

Lees verder


Nieuwe aanvraagtijdvakken en wijzigingen ESF Duurzame Inzetbaarheid gepubliceerd

NIEUWS - De Subsidieregeling ESF 2014-2020 is gewijzigd in verband met onder meer een aantal nieuwe aanvraagtijdvakken voor de onderdelen 'duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen' en 'duurzame inzetbaarheid regio's en sectoren'.…

Lees verder


Staat u al in startblokken? Binnenkort aanvragen voor duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

BLOG - Binnenkort kan het weer: aanvragen voor de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid, waarmee u kunt investeren in uw medewerkers. Vanuit de regeling kunnen bedrijven en (overheids)instellingen subsidie krijgen voor projecten om mensen langer en productief en gezond aan het werk te houden en om in te zetten op duurzaam personeelsbeleid. En het mooie is dat er dit jaar nog meer subsidie kan worden aangevraagd.…

Lees verder


ESF: nieuwe openstellingen Duurzame inzetbaarheid bekend

NIEUWS - Binnenkort wordt in de Staatscourant een wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 gepubliceerd, zo meldt Uitvoering Van Beleid (UVB).…

Lees verder


Investeren in uw medewerkers? Dan investeert de overheid in u!

BLOG - Heeft u ook wel eens het gevoel dat uw medewerkers niet optimaal functioneren? Bijvoorbeeld omdat de samenwerking niet lekker loopt, werk en opleiding niet (meer) goed aansluiten, er fysieke of psychische problemen zijn, medewerkers zich onvoldoende kunnen ontplooien of omdat het flexibel werken geen succes is? U wilt deze problemen als werkgever in kaart brengen en oplossen. Wanneer u hierbij een extern adviesbureau betrekt, krijgt u daarvoor subsidie. De overheid heeft € 13 miljoen beschikbaar via de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid.…

Lees verder


Afhandeling ESF-aanvragen duurt te lang, aanvragers haken af

Organisaties die ESF aanvragen voor een project op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid (DI), willen dit traject meestal op korte termijn in gang zetten. Vraagstukken over de mobiliteit en betrokkenheid van medewerkers spelen regelmatig tijdens reorganisaties of op een moment dat het intern ‘niet lekker loopt’. Snelle verandering is dan noodzakelijk. Juist deze noodzaak telt ook zwaar in de beoordeling van subsidieverstrekker Agentschap SZW.…

Lees verder


Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op om jouw mogelijkheden te bespreken.

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij