Met onze subsidieblog blijf je altijd op de hoogte van het subsidienieuws

Investeringsregeling BIK: € 4 miljard voor ‘’bijna alle’’ investeringen tot 2022

De uitwerking van de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) voor ondernemers is bekend. Maar liefst €4 miljard is beschikbaar gesteld voor allerhande type investeringen van bedrijven.…

Lees verder


‘’Grote bedrijven ontwikkelen soms juist meer in Coronatijd’’

De op Prinsjesdag officieel bekendgemaakte WBSO-percentageverhoging van 32% naar 40% voor de eerste loonschijf, dit kan in 2021 met een regulier R&D-project van 1000 uur al € 2300 extra voordeel voor de ondernemer in 2021.…

Lees verder


Nieuwe openstelling SDE++ € 5 miljard voor duurzame energieproductie en CO2-reductie

De SDE ++ subsidie voor duurzame energieproductie opent 24 november 2020, er is 5 miljard euro te verdelen.…

Lees verder


Nog voldoende budget beschikbaar voor SET en SET COVID-19 2.0

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat er momenteel nog voldoende budget beschikbaar is voor zowel de Stimuleringsregeling e-health thuis als de Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0.…

Lees verder


Bijna € 1 miljard te verdelen vanuit Horizon 2020 Green Deal-call

De Europese Commissie heeft op basis van Horizon 2020, het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, een nieuwe zogeheten Green Deal-call gelanceerd.…

Lees verder


OCW bevestigt SBI-codes voor extra subsidie praktijkleren

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een officiële mededeling gepubliceerd inzake het voornemen tot wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN).…

Lees verder


Nieuwe Utrechtse regeling om cultuur- en erfgoedsector overeind te houden

De provincie Utrecht heeft de Uitvoeringsverordening cofinanciering steunpakket cultuur en erfgoed in het kader van de Coronacrisis provincie Utrecht (CECU) gepubliceerd.…

Lees verder


Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 gepubliceerd

De Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 (SBZP) is gepubliceerd. Op basis van deze al aangekondigde regeling kan subsidie worden verstrekt aan zorgaanbieders voor het uitkeren van een bonus aan een zorgprofessional.…

Lees verder


Last-minute wijzigingen in geplande eerste openstelling SDE++

Last-minute wijzigingen in geplande eerste openstelling SDE++…

Lees verder


Subsidie voor COVID-19 maatregelen kleine en middelgrote Drentse musea

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Drenthe hebben de Subsidieregeling COVID-19 maatregelen kleine en middelgrote Drentse musea vastgesteld.…

Lees verder


Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op om jouw mogelijkheden te bespreken.

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij