Met onze subsidieblog blijf je altijd op de hoogte van het subsidienieuws

Nog voldoende budget beschikbaar voor SET en SET COVID-19 2.0

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat er momenteel nog voldoende budget beschikbaar is voor zowel de Stimuleringsregeling e-health thuis als de Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0.…

Lees verder


Bijna € 1 miljard te verdelen vanuit Horizon 2020 Green Deal-call

De Europese Commissie heeft op basis van Horizon 2020, het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, een nieuwe zogeheten Green Deal-call gelanceerd.…

Lees verder


OCW bevestigt SBI-codes voor extra subsidie praktijkleren

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een officiële mededeling gepubliceerd inzake het voornemen tot wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN).…

Lees verder


Nieuwe Utrechtse regeling om cultuur- en erfgoedsector overeind te houden

De provincie Utrecht heeft de Uitvoeringsverordening cofinanciering steunpakket cultuur en erfgoed in het kader van de Coronacrisis provincie Utrecht (CECU) gepubliceerd.…

Lees verder


Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 gepubliceerd

De Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 (SBZP) is gepubliceerd. Op basis van deze al aangekondigde regeling kan subsidie worden verstrekt aan zorgaanbieders voor het uitkeren van een bonus aan een zorgprofessional.…

Lees verder


Last-minute wijzigingen in geplande eerste openstelling SDE++

Last-minute wijzigingen in geplande eerste openstelling SDE++…

Lees verder


Subsidie voor COVID-19 maatregelen kleine en middelgrote Drentse musea

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Drenthe hebben de Subsidieregeling COVID-19 maatregelen kleine en middelgrote Drentse musea vastgesteld.…

Lees verder


Regeling voor zorgbonus 1 oktober open, vervolg voor SectorplanPlus Zorg & Welzijn

Het kabinet heeft onlangs besloten tot een eenmalige bonus van € 1000 netto voor zorgprofessionals die de afgelopen coronaperiode een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. De subsidieregeling ter uitvoering van deze bonus wordt op korte termijn gepubliceerd.…

Lees verder


Vind hier het belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag

Vindsubsidies publiceert al het belangrijke subsidienieuws rond Prinsjesdag…

Lees verder


WBSO 2021: tarief eerste schijf naar 40%, starterstarief naar 50%

WBSO 2021: tarief eerste schijf naar 40%, starterstarief naar 50%…

Lees verder


Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op om jouw mogelijkheden te bespreken.

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij