Veel animo en aanstaande uitbreiding TVL-regeling
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft sinds de opening van de Regeling subsidie financiering vaste lasten mkb COVID-19 (TVL) op 30 juni 2020 al ruim 21.800 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn er inmiddels al ruim 16.800 aanvragen (€ 220 miljoen) toegekend.

Verder is, op basis van recente informatie, besloten dat de TVL-regeling wordt uitgebreid met de luchtballonvaarders. Meer details worden later bekendgemaakt.
 
Zie voor meer informatie: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/tegemoetkoming-vaste-lasten-stand-van-zaken
Over de regeling
Het doel van de Regeling subsidie financiering vaste lasten mkb COVID-19 is om getroffen mkb-ondernemingen in staat te stellen hun vaste lasten te betalen in verband met de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.
De subsidie is een tegemoetkoming van maximaal 50% van de vaste lasten voor de periode juni tot en met september 2020.
Aanvragen kunnen nog tot en met 30 oktober 2020 worden ingediend.