Vanaf 12 november subsidie aanvragen voor advies op het gebied van HRM, gezond en veilig werken

Er is dit jaar weer subsidie beschikbaar voor externe adviestrajecten gericht op de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Je kunt deze trajecten financieren met een subsidie van 50%. De maximale bijdrage is € 12.500. De volgende aanvraagronde loopt van 12 tot en met 16 november.

Je kunt subsidie aanvragen voor:

  • HRM-advies (o.a. competenties, functieprofielen)
  • Veilig en gezond werken (bewustwording)
  • Loopbaanontwikkeling en leercultuur
  • Interne mobiliteit
  • Coaching
  • Verbetering inrichting van het werk in relatie tot stressreductie en werkplezier
  • Onderlinge communicatie en samenwerking
  • Balans tussen werk en privé, arbeidstijdmanagement

Interesse?
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 12 november, maar neem nu alvast contact op met onze ESF-consultants, dan bereiden wij je aanvraag voor.

Binnenkort lees je op onze website de ervaringen van andere ondernemers met ESF Duurzame Inzetbaarheid.