Honderden miljoenen euro’s voor regionale mobiliteitsteams en kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren mbo


Er komt veel subsidiegeld beschikbaar voor om- her en bijscholing en regionale mobiliteitsteams om de (jeugd)werkloosheid aan te pakken. Voor de inzet van regionale mobiliteitsteams gaat het in totaal om €195 miljoen voor onder andere de begeleiding van werk(loosheid) naar werk. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op de tijdelijke extra middelen voor kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren mbo, waarbij werken wordt gecombineerd met het doen van een deel van een mbo-opleiding in de derde leerweg.

Het budget voor de regionale mobiliteitsteams voorziet in:

  1. Middelen voor vakbonden, werkgeversorganisaties, UWV en gemeenten voor hun deelname aan deze teams.
  2. De inzet van (om)scholing en de inzet van instrumenten ten behoeve van de bemiddeling van werk(loosheid) naar werk.

Het budget van € 195 miljoen is aanvullend op reguliere middelen en de extra middelen die in de steun- en herstelpakketten beschikbaar zijn gesteld.

Extra middelen voor kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren mbo
De regeling die voorziet in de extra middelen voor kortdurende bij- en omscholing binnen het mbo wordt binnenkort gepubliceerd en is bedoeld voor de verbetering van de directe en duurzame inzetbaarheid van werkzoekenden en werkenden op de arbeidsmarkt.

UWV, gemeenten, werkgeversorganisaties en vakbonden in de arbeidsmarktregio’s kopen de mbo- opleidingen in bij mbo-instellingen. Voor de vergoeding aan de mbo-instelling zal een richtbedrag worden gehanteerd. Het dient daarbij te gaan om opleidingen in de derde leerweg met een duur van maximaal negen maanden, gericht op het behalen van een praktijkverklaring, een certificaat of een diploma.

Om als onderwijsinstelling in aanmerking te komen voor deze extra middelen, zijn diverse acties noodzakelijk, onder andere:

  • aansluiting vinden bij de regionale mobiliteitsteams
  • het inventariseren van kansberoepen en -sectoren
  • het inventariseren van bestaande werk-leerarrangementen
  • het aansluiten bij bestaande initiatieven en het ontwikkelen van een opleidingsaanbod passend bij de behoefte van de arbeidsmarkt en de doelgroep
  • het aanvragen van derde leerweg erkenningen. Hierover moet een instelling beschikken vóórdat ze deelnemers kunnen inschrijven. Aanvragen kan bij DUO en heeft een doorlooptijd van gemiddeld drie maanden
  • het aanvragen van erkende certificaten (er bestaan er nu ca. 40)
  • investeren in onderlinge samenwerking tussen de instelling, het bedrijfsleven en het regionale mobiliteitsteam 

Voor meer informatie over deze subsidiegelden en inzicht in de subsidiemogelijkheden voor uw (mbo-)organisatie, kunt u contact opnemen met onze onderwijsconsultants.