Subsidie voor aanbieden startersplekken en leerwerktrajecten in Overijssel: in 2021 € 1,2 miljoen beschikbaar


Mkb-bedrijven in Overijssel kunnen subsidie ontvangen voor het aanbieden van leerwerkplaatsen aan starters, scholieren en studenten.

De categorieën waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

  • Starters op de arbeidsmarkt tussen de 16 en 27 jaar oud is met een diploma behaald aan een instelling voor hoger onderwijs (hbo/wo). De opleiding in het voltijdsonderwijs is op of na 1 maart 2020 voltooid. De aanvraag mag maximaal twee maanden voor de start van de arbeidsovereenkomst worden ingediend.
  • Een stagiair van een mbo-opleiding.
  • Een BBL’er (Beroeps Begeleidende Leerweg) die minimaal drie dagen per week werkt bij een mkb-onderneming en minimaal één dag per week naar school gaat.

Hoogte subsidiebijdrage

  • De subsidie voor het in dienst nemen van een starter op de arbeidsmarkt is een forfaitair vastgesteld bedrag van € 10.000 per aanvrager.
  • De subsidie voor de interne begeleiding van een stagiaire is een vastgesteld forfaitair bedrag van € 1.500 met een maximum van € 3.000 per aanvrager.
  • De subsidie voor de interne begeleiding van een BBL’er is een vastgesteld forfaitair bedrag van € 5.000,-, met een maximum van € 10.000 per aanvrager.

Dit betekent dat er subsidie kan worden aangevraagd voor 1 starter, 2 stagiaires en 2 BBL'ers. Dit mag in één aanvraag maar ook in meerdere aanvragen.

Aanvragen subsidie

De subsidie kan worden aangevraagd bij de Provincie Overijssel. Er is voor 2021 € 1,2 miljoen beschikbaar.

Extra voorwaarden

De subsidieaanvraag voor een startende werknemer mag niet eerder worden ingediend dan twee maanden voor de start van de arbeidsovereenkomst en niet later dan een maand na de start van de overeenkomst. De BBL-trajecten en stageplaatsen moeten voor een minimale duur zijn van drie maanden.

Interesse? Neem dan contact met ons op. Wij zorgen dat de juiste consultant terugbelt.