MIT Haalbaarheid 13 april weer open

De regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) voor haalbaarheidsonderzoeken wordt vanaf 13 april weer opengesteld voor het indienen van een subsidieaanvraag. Dit valt op te maken uit een bekendmaking van de provincie Zuid-Holland, die zoals elk jaar als eerste is met de aankondiging van de nieuwe MIT-regeling.
 
De MIT-regeling zal vanaf dit jaar aansluiten bij het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Er volgt nog een document waarin wordt aangegeven bij welk missiethema een subsidieaanvraag vanaf 2021 dient aan te sluiten. De definitie van een haalbaarheidsonderzoek, het maximaal aan te vragen bedrag en andere subsidievoorwaarden zullen niet wijzigen.
Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

Naast een gewijzigde regeling zal er ten slotte ook een gewijzigd E-formulier en format projectplan worden gepubliceerd. Het streven is deze maximaal vijf weken voor de openstellingsdatum te publiceren.
Meer lezen over de voorwaarden van een MIT Haalbaarheid subsidie?