Medio augustus nieuwe regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) meldt dat in de tweede helft van augustus de nieuwe regeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 zal worden gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties aan amateursportorganisaties, die de huursom tussen 1 maart en 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden.
De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de kwijtgescholden huursom. Voor de regeling is in totaal € 89,5 miljoen beschikbaar. Bij overschrijding van het beschikbare bedrag wordt er naar rato verstrekt.
Verhuurt u een sportaccommodatie aan een amateursportorganisatie? En heeft u deze organisatie kwijtschelding verleend voor de huursom in de periode van 1 maart tot en met 1 juni 2020, als gevolg van de bestrijding van het coronavirus? Dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming.