10 vragen aan Andries Wieringa, teamleider van het grootste IT Subsidieteam van Nederland: ,,Veel IT-bedrijven herkennen omvang innovatie niet’’


Met gepaste trots benadrukt Andries Wieringa, teamleider IT bij Vindsubsidies, dat ‘zijn’ team uniek is in Nederland. ,,We zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot het grootste team met IT-subsidieconsultants. In omvang en aantoonbare kennis en ervaring.’’ En deze positie legt Andries en zijn tien collega’s geen windeieren. ,,We zijn het snelst groeiende subsidiebureau op IT gebied en mogen voor prachtige grote, maar ook hoog innovatieve kleinere bedrijven de subsidiezaken regelen.’’

Waarin hij en zijn collega’s zich in onderscheiden? Andries: ,,Onze benadering. We kijken niet alleen naar WBSO, maar kijken samen met de klant vooruit. Zo maken we samen een bedrijfsbrede technische roadmap waaraan we verschillende subsidies koppelen.’’

1. Waarom wordt de omvang van innovatieve projecten niet altijd herkend door IT-ondernemingen?

,,Vooral binnen grote bedrijven zie je dat vaak niet alles in beeld is. Vooral wanneer er niet alleen aan eigen ontwikkeling wordt gewerkt maar ook aan innovatieve programmatuur voor opdrachtgevers, opereren projectteams of business units autonoom. Binnen een organisatie weten verschillende afdelingen daarom niet altijd van elkaar waar ze mee bezig zijn en lijkt het dus om tal van kleine projecten te gaan. We onderzoeken dan of er een gemeenschappelijke technische deler is waar we misschien een grote(re) subsidie voor kunnen aanvragen.”

2. Wat is het gevolg daarvan?

,,Vaak wordt gedacht dat projecten te klein zijn om bijvoorbeeld een innovatiesubsidie zoals de WBSO aan te vragen. Bedrijven laten hierdoor veel subsidiegeld liggen, vaak tienduizenden euro’s per project.’’

3. Waar ligt de oplossing?

,,Vaak starten we vanuit de urenregistratie. We beginnen bij de grote projecten en bespreken de projectinhoud met de projectmanagers. Na een aantal van deze gesprekken begin je de grote lijnen in de techniek te herkennen. Als meerdere projecten technisch op elkaar aansluiten kunnen we ervoor kiezen om een thematisch WBSO-project op te stellen waar meerdere interne projecten aan gekoppeld worden. Een voorbeeld: Veel actuele projecten gaan over het ontwikkelen van een Digital Twin. Sommige projecten richten zich daarbij op fabrieken en productieprocessen, maar anderen weer op bijvoorbeeld weg- en waterbouw. Ook lopen de ontwikkelingen uiteen van modelleren tot codegeneratie, en van automatisch testen naar een volledig virtuele 3D-weergave. Het einddoel is om een virtuele representatie te ontwikkelen waar software voor ontwikkeld kan worden en op kan worden getest. Vaak zijn deze projecten ook deels afhankelijk van elkaar en komen ze dezelfde knelpunten tegen. We proberen dan een overkoepelend WBSO-project te beschrijven waar alle te ontwikkelen onderdelen in terugkomen. De administratie wordt hiermee een stuk eenvoudiger en de WBSO kan maximaal worden benut. Andere thema’s die we veel terug zien komen als thematische WBSO-projecten zijn het ontwikkelen van Big Data-pipelines, AI/ML-platformen en event based communicatie, al dan niet in combinatie met microservices.’’

4. Heeft het samenvoegen van meerdere kleinere projecten binnen een groter project waarvoor dezelfde techniek moet worden ontwikkeld nog meer voordelen?

,,Zeker! Buiten het feit dat we subsidiemogelijkheden zoals de WBSO optimaal kunnen benutten, ontdekken we via onze aanpak vaak ook hoe efficiënt er binnen een onderneming wordt gewerkt. We zien namelijk regelmatig dat er binnen een bedrijf door verschillende teams aan vrijwel dezelfde (technische) ontwikkeling wordt gewerkt. Dit soort kruisverbanden zie je vooral als je naar de techniek kijkt in plaats van de toepassing van een specifieke ontwikkeling. Als we dit herkennen proberen we samen met de projectmanagers, samenwerking tussen de ontwikkelteams te stimuleren.’’

5. Hoe brengen jullie de voortgang van innovatie- en dus subsidieprojecten in beeld?

,,We maken een dashboard gebaseerd op de urenregistratie van het bedrijf waarop de voortgang van alle projecten nauwkeurig is te monitoren. Dit is uiteraard ook in te zien door het bedrijf, maar wij kijken mee. We zien direct wanneer een project achterloopt op realisatie of wanneer een R&D-medewerker aan een ander project is begonnen. Zo kunnen we op tijd bijsturen en zorgen dat we vooraf gestelde doelen worden gehaald en het voorspelde subsidiebedrag wordt ontvangen. Samen zorgen we er dus voor dat we niets missen en onbenut laten.’’

6. Kijken jullie breder dan alleen de WBSO?

,,Ja, we kijken juist ook breder en verder vooruit. WBSO is vaak de basis om alle projecten in kaart te brengen. Daarnaast gaan we in gesprek met projectmanagers, management en accountmanagers om toekomstige projecten in kaart te brengen. Soms lichten we hierbij zelfs de ontwikkelroadmap van de opdrachtgevers door. Vooral bij samenwerkingen en nieuwe concepten of nieuwe markten, onderzoeken we ook de mogelijkheden naast de WBSO. Dit kan een nationale regeling zoals de MIT zijn, maar kan ook een Europees subsidieprogramma binnen Horizon2020 zijn. Zelfs projecten vanuit overheden kunnen worden geïnitieerd samen met ons Team Publiek. Wanneer de match er is, stellen we samen een plan op en begeleiden we het complete subsidieproces. Van initiatie naar aanvraag naar projectadministratie en eindverantwoording.’’

7. Maar dan ligt de meerwaarde van het subsidieteam IT niet alleen in het binnenhalen van subsidie toch?

,,Klopt, het herkennen van nieuwe innovatie en het ontwikkelen en initiëren van (Europese) samenwerkingsprojecten, maakt ons tot een strategische partner van het bedrijf. We zetten samen een technology roadmap op en bekijken per stap welke subsidie daar bij past.’’

8. Hoe wordt zo’n technology roadmap opgezet?

,,Door het analyseren van alle R&D-activiteiten weten we al voor belangrijk deel waar het bedrijf staat qua innovatie en subsidiepotentie. Vervolgens gaat we praten met alle betrokkenen in het bedrijf. In een kleinere onderneming zijn dit een paar medewerkers, maar bij een groot bedrijf gaat het om tientallen R&D-medewerkers en projectmanagers. Onze consultants zijn er in getraind tijdens deze gesprekken de juiste vragen te stellen. We kijken niet alleen naar de aard van de innovatie en ontwikkeling, maar vragen ook door. Waarom ben je bezig met deze ontwikkeling? En waar wil je uiteindelijk naartoe? Zo kunnen we bepalen welke projecten in de roadmap interessant zijn en wanneer deze voor bepaalde subsidies in aanmerking kunnen komen. Bij bedrijven met eigen producten zoals Ultimaker, TKH Group of Nedap ligt deze roadmap vaak in lijn met de roadmap van het bedrijf. Ze ontwikkelen een product en hebben een visie over de vervolgstappen. Bij bedrijven die vooral projecten in opdracht uitvoeren zoals ICT Group, Accenture of Avanade zien we dat de bedrijven worden gestuurd door de vragen vanuit de markt. Dan werken we de roadmap continue bij en matchen voortdurend alle kansen op subsidiemogelijkheden.’’ 

9. Als grootste IT subsidieteam van Nederland moet je wel over een groot netwerk beschikken, hoe profiteren jullie klanten daarvan?

,,Als we kansen zien, brengen we partijen bij elkaar. Omdat we goed weten waar onze klanten mee bezig zijn of waar ze naar op zoek zijn, kunnen we ze koppelen aan de missing link voor hun project. Ook koppelen we mogelijke partners proactief als we kansen zien. Soms zie je een bedrijf wat ijzersterk is in de ontwikkeling van hardware maar moeite heeft met de ontwikkeling van een cloudplatform. Dan stellen we ze voor aan een bedrijf die bijvoorbeeld een generiek cloudplatform heeft ontwikkeld wat precies de behoefte kan invullen. Ook dit hoort bij onze functie als strategische partner.’’ 

10. Het IT team hoort bij Vindsubsidies, werken de IT consultants ook samen met consultants van andere teams binnen het subsidieadviesbureau?

,,Absoluut, er zijn veel cross-overs binnen ons bedrijf. Zo hebben we teams met specialisten op het gebied van life, sciences & health, high-tech, energietransitie of de publieke sector. Over en weer betrekken we elkaar bij projecten en brengen we kennis in. Hiervan profiteren onze klanten en het verhoogd de succeskans van samenwerkingsprojecten, op landelijk en Europees niveau.’’ ’

Contact met Team IT van Vindsubsidies?

Ben je als IT-bedrijf of overkoepelende organisatie benieuwd of je optimaal gebruik maakt van subsidies en waar kansen liggen nu en in de toekomst? Neem dan contact op met Team IT of rechtstreeks met teamleider Andries Wieringa: andries.wieringa@vindsubsidies.nl. ’