Lancering Horizon Europe: € 95 miljard voor onderzoek en innovatie in heel Europa van 2021-2027


Horizon Europe, het negende Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, heeft een budget van ongeveer € 95 miljard voor onderzoek en innovatie in heel Europa van 2021-2027. Het programma is deze maand officieel gelanceerd en wordt het grootste programma ooit in Europa.

Het doel van Horizon Europe is dat de Europese Unie het voortouw neemt in de groene en digitale transitie in combinatie met een veerkrachtig herstel door middel van een vernieuwde Europese onderzoeksruimte (EOR) en door een effectieve toename van publieke en private investeringen in O&O.

Voor welk type projecten biedt Horizon Europe subsidiekansen?
Horizon Europe kent drie pijlers op basis waarvan de uitvoeringsprogramma's (met bijbehorende subsidie calls) worden ontwikkeld:

Pijler 1 Excellente wetenschap
Deze pijler heeft als doel de wetenschap in Europa op topniveau te houden of te brengen. Daarnaast dragen de acties uit deze pijler bij om van Europa een aantrekkelijke locatie te maken voor ’s werelds beste onderzoekers. Europa wil onderzoekstalent aantrekken, ontwikkelen en toegang bieden tot de beste onderzoeksinfrastructuren.

Deze pijler bestaat uit:

 • European Research Council (ERC) voor excellent baanbrekend onderzoek.
 • Marie Skłodowska Curie acties voor het bevorderen van de training en internationale mobiliteit van onderzoekers.
 • Onderzoeksinfrastructuren; voor het versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van onderzoeksinfrastructuren.

Pijler 2 Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen
Deze pijler richt zich op de grote uitdagingen waar de EU en de wereld mee worstelen en waarvoor brede samenwerking nodig is om naar oplossingen te zoeken.

Activiteiten binnen deze pijler zijn gericht op excellentie en maatschappelijke impact. Aanvragers binnen deze pijler zijn vaak consortia van meerdere publieke en private partijen (onderzoekers van universiteiten en bedrijven, fabrikanten, eindgebruikers). Alle betrokken partijen brengen via multidisciplinaire samenwerking zowel inhoudelijke als technologische kennis bij elkaar.

De uitvoeringsprogramma’s gaan zich richten op uitdagingen binnen de volgende 6 clusters:

 1. Gezondheid
 2. Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving
 3. Civiele veiligheid voor de samenleving
 4. Digitaal, industrie en ruimte
 5. Klimaat, energie en mobiliteit
 6. Voedsel, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu

Onder de reikwijdte van deze zes gebieden omvat pijler 2 ook onderzoeksmissies, in vijf gebieden:

 • Kanker
 • Aanpassing aan klimaatverandering, inclusief maatschappelijke transformatie
 • Klimaatneutrale en slimme steden
 • Bodemgezondheid en voeding
 • Gezonde oceanen, zeeën, kust- en binnenwateren

Pijler 3 Innovatief Europa
Binnen deze pijler gaat het om ondersteuning van de creatie van nieuwe markten en kmo’s, inclusief nieuwe steun die zal worden verleend in het kader van de nieuwe Europese Innovatieraad (EIC), de steun voor Europese innovatie-ecosystemen (EIE) en voor het Europees Instituut van innovatie en technologie (EIT).

De EIC richt zich voornamelijk op individuele innovatieve bedrijven en zal primair bestaan uit 2 onderdelen:

 • De Pathfinder voor innovaties met een laag technology readiness level (TRL).
 • De Accelerator voor innovaties met een hoog TRL. Daarbij worden mogelijkheden geboden voor het combineren van diverse vormen van financiering, waaronder ook investering in vermogen (equity).

Implementatie en uitvoeringsprogramma’s Horizon Europe
De werkprogramma’s zijn in concept bekend. De officiële publicatie daarvan wordt verwacht in April, maar waarschijnlijk wordt het werkprogramma van het onderdeel European Innovation Council (EIC) eerder gepubliceerd.

De uitvoering zal worden gecoördineerd door het directoraat-generaal Onderzoek (DG RTD) van de Europese Commissie, in navolging van de eerdere Europese kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie.

Op de hoogte blijven van aankomende interessante calls binnen Horizon Europe?
Vindsubsidies publiceert alle relevante calls voor Nederlandse bedrijven, overheden, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden via de database Vindsubsidies.nl. Klanten hebben automatisch toegang tot de database, maar het is ook mogelijk een abonnement af te sluiten wanneer je nog geen klant bent van Vindsubsidies.nl. Zo zorg je ervoor dat je niets mist op subsidiegebied voor jouw organisatie.
Vraag nu een gratis demo aan.

Wanneer je Europese ambities hebt kun je ook rechtstreeks contact opnemen met onze Europa-specialisten. Zij wisselen graag van gedachten over de kansen binnen Horizon Europe voor jouw projecten.