Extra budget voor Horizon 2020, onder meer voor onderzoek naar coronavirus

De Europese Commissie heeft een herziene versie aangenomen van het Horizon 2020-werkprogramma voor 2020. Met het herziene werkprogramma komt er extra budget beschikbaar voor diverse Horizon 2020-prioriteiten alsmede voor onderzoek naar het coronavirus.

Het herziene werkprogramma bevat onder meer € 47,5 miljoen steun voor de
eind januari gelanceerde call gericht op het bestrijden van de uitbraak van het coronavirus. De betreffende call – waar in eerste instantie € 10 miljoen voor beschikbaar was – heeft inmiddels geleid tot zeventien projecten waarbinnen 136 onderzoeksteams werken aan allerlei projecten om de verdere verspreiding van het virus te stoppen.

'Green Deal-call'

Andere wijzigingen binnen het werkprogramma betreffen een gerichte 'Green Deal-call' binnen de European Innovation Council (EIC) pilot, specifieke maatregelen binnen de EIC pilot voor vrouwelijke innovatoren, en ondersteuning voor de onderzoeks- en innovatiedimensie van het zogeheten European Universities Initiative.

In het kader van hierboven genoemde 'Green Deal-call' komt er meer dan € 350 miljoen beschikbaar voor mkb'ers met doorbraakinnovaties op het vlak van één of meerdere Green Deal-doelstellingen. Mkb'ers kunnen maximaal € 2,5 miljoen subsidie aanvragen en aanvullende investeringen van maximaal € 15 miljoen.

Binnen de laatste twee rondes van de EIC Accelerator (in mei en oktober) zorgt de Commissie er verder voor dat ten minste 25% van de mkb'ers en start-ups die worden uitgenodigd voor de laatste interviewfase worden geleid door vrouwen

Verder lezen 

Kijk voor meer informatie op: https://ec.europa.eu/info/news/commission-approves-horizon-2020-support-coronavirus-research-and-innovation-2020-mar-25_en