Kabinet trekt € 8,5 miljard uit voor Nationaal Programma Onderwijs


Het kabinet heeft besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs. Het programma is gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van vertraging, en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft. Met het programma wordt in totaal € 8,5 miljard geïnvesteerd. Daarnaast wordt structureel € 645 miljoen uitgetrokken om de hogere studentenaantallen te compenseren, zo maakten onderwijsministers Van Engelshoven en Slob woensdag bekend.

Maatregelen primair, voortgezet en speciaal onderwijs
Elke school krijgt vanaf komend schooljaar geld om leerlingen heel gericht te helpen, ook op sociaal-emotioneel gebied. Leraren bepalen mede hoe dit geld wordt ingezet. Zij kunnen kiezen uit bewezen effectieve maatregelen zoals gerichte bijles in kleine groepjes of samenwerking met bibliotheken op het gebied van lezen.

Ruim € 1,3 miljoen per school
De ongeveer 6600 basisscholen ontvangen hiervoor komend schooljaar gemiddeld € 180.000 per school. Voor de 650 middelbare scholen gaat het om gemiddeld ruim € 1,3 miljoen per school. Scholen met veel leerlingen met minder kansen krijgen verhoudingsgewijs meer geld.

Daarnaast vraagt het kabinet van scholen om leerlingen komende zomerperiode hulp en gratis bijles te geven voor leerlingen die dat willen en nodig hebben. Een andere mogelijkheid is om de extra middelen in te zetten voor brede brugklassen, zoals vmbo/havo. Van elke brugklasser wordt gekeken of ze op de juiste plek zitten. Ook wordt er opnieuw geïnvesteerd in meer vakleerkrachten, onderwijsassistenten en ander onderwijsondersteunend personeel om de werkdruk van leraren te verlichten.

Subsidieregeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s
In het kader van bovenstaande maatregelen wordt in 2021 onder andere opnieuw een subsidieregeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s gepubliceerd. De reeds toegekende subsidies in het kader van de bestaande Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 (SIOO) kunnen bovendien langer ingezet worden: tot het eind van dit kalenderjaar in plaats van tot en met 31 augustus. De Subsidieregeling extra hulp voor de klas (EHVDK), gericht op extra ondersteuning voor docenten (bijvoorbeeld met ICT), wordt eveneens uitgebreid.

Maatregelen middelbaarberoepsonderwijs, hoger onderwijs en onderzoek
Iedereen die volgend jaar studeert krijgt een korting van 50% op het college- of lesgeld. Dat geeft studenten financiële ademruimte in deze moeilijke tijd, waarin ook veel studenten hun bijbaan zijn kwijtgeraakt. Daarnaast krijgen studenten die hun recht dreigen te verliezen op hun basisbeurs (mbo) en aanvullende beurs (mbo en hoger onderwijs) een tegemoetkoming. En het studentenreisproduct wordt verlengd met maximaal twaalf maanden voor studenten in het hoger onderwijs als blijkt dat zij meer tijd nodig hebben om hun diploma te halen.

Subsidie op praktijkleerbanen in het mbo wordt verhoogd
De subsidie op praktijkleerbanen in het mbo wordt verhoogd, hiermee maakt het kabinet het voor bedrijven voordeliger om ook in deze economische zware tijden, in belang van student en bedrijf, de vakmensen van de toekomst te behouden. Meer concreet zal voor de duur van de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN) de subsidie generiek worden opgehoogd naar € 2700 (het maximum). Naast deze financiële ondersteuning komt er ook extra geld voor mentale ondersteuning door meer studie- en studentbegeleiding voor de persoonlijke ontwikkeling en studievoortgang.

Compensatie voor universiteiten en hogescholen voor extra studenten
Universiteiten en hogescholen hebben te maken met een enorme toeloop van studenten die door corona niet kiezen voor een tussenjaar of een wereldreis. De onderwijsinstellingen worden hier vanaf komend jaar al volledig voor gecompenseerd en structureel met een bedrag van € 645 miljoen. Dit extra geld, dat naast de € 8,5 miljard beschikbaar komt, moet er voor zorgen dat er meer mensen in dienst kunnen komen en de werkdruk afneemt.

Met een investering van € 162 miljoen voor onderzoekers wordt er ten slotte voor gezorgd dat 20.000 arbeidscontracten van jonge wetenschappers, waarvan het onzeker was of ze konden blijven, kunnen worden verlengd. Zo kunnen zij hun onderzoek afmaken en doorgaan met lesgeven.

Meer weten over dit plan en aanvullende middelen voor het onderwijs? Neem dan contact op met onze onderwijsspecialisten.