Subsidie voor Circulaire Ketenprojecten, wanneer kun je deze aanvragen?


Ben je van plan om samen met andere mkb-ondernemers een circulair product of circulaire dienst te ontwerpen of een proces circulair te organiseren? Dan biedt de subsidie Circulaire Ketenprojecten een financiële tegemoetkoming in de kosten. Vanaf 1 april is deze subsidie aan te vragen. Wie komen er precies in aanmerking voor een bijdrage van maximaal € 20.000 en waar moet de subsidieaanvraag aan voldoen?

Wat is een circulair ketenproject?
In een circulair ketenproject werk je met andere ondernemers samen om een product- of materiaalketen circulair te maken. Het kan gaan om een bestaande of een (deels) nieuwe keten. Jij en je partners ontwikkelen gezamenlijk een product, proces, dienst of businessmodel dat op korte termijn ook gereed is voor de markt.

Voorwaarde: het nieuwe product of de nieuwe dienst zorgen voor een vermindering van het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot.

Hoeveel subsidie kun je ontvangen?
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. De kosten die mogen worden opgevoerd zijn eigen kosten en de kosten voor het inschakelen van een externe procesbegeleider. De subsidie is maximaal € 20.000 per mkb-ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband. In een circulair samenwerkingsverband werken minimaal 3 en maximaal 6 ondernemers samen.

Er is dit jaar € 4,5 miljoen beschikbaar.

Belangrijkste voorwaarden subsidie Circulaire Ketenprojecten
Om in aanmerking te komen voor subsidie zijn de volgende voorwaarden het belangrijkst:

  • Een product- of materiaalketen staat centraal.
  • Het circulaire ketenproject is erop gericht om op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen, diensten of businessmodellen te realiseren. Bij toepassing leiden ze tot grondstoffenbesparing en een afname van CO2-uitstoot.
  • Jouw samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 mkb-ondernemers. Deze mkb-ondernemers hebben in elk geval 3 verschillende rollen in een product- of materiaalketen en zijn niet met elkaar in een groep verbonden.
  • Doel van de subsidie is dat er samenwerking in ketens ontstaat. Daarom is de eis dat na afloop van uw project minstens 3 deelnemende ondernemers blijven samenwerken.
  • Als samenwerkingsverband huur je een procesbegeleider in. Deze procesbegeleider heeft minimaal 1 jaar ervaring met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie.
  • De deelnemers in het project voeren activiteiten uit die vallen onder experimentele ontwikkeling of gaan om proces- en organisatie-innovatie.
  • De looptijd van het project is maximaal 2 jaar. Aan het einde van het project dient u een kort verslag in over de uitvoering en de resultaten van het project. Er is geen formele tussenrapportage.

Subsidie aanvragen
Interesse in deze subsidie en weten hoe je deze aanvraagt? Neem contact op met je vaste contactpersoon van Vindsubsidies of raadpleeg een van onze
energiespecialisten.