MIT zuid holland

Ben je specifiek op zoek naar MIT subsidie binnen de provincie Zuid-Holland?

Wat de MIT Zuid-Holland?

De regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) wordt uitgevoerd binnen verschillende regio’s. De regio Zuid-Holland is een van deze regio’s. Mkb-ondernemers uit deze regio kunnen subsidie aanvragen voor:

 • Haalbaarheidsprojecten
 • R&D Samenwerkingsprojecten klein
 • R&D Samenwerkingsprojecten groot

Wat is het doel van de subsidieregeling?

De subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen.

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van subsidie voor MIT Zuid-Holland?

De voorwaarden en hoogte van de bijdrage verschillen per onderdeel. De algemene voorwaarden zijn:

 • Het project sluit aan bij de doelstellingen van een of meerdere van de topsectoren: Agro & Food, Chemie, Biobased economy & Energie, Creatieve energie, Hightech Systemen & Materialen, Life Sciences & Health, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Logistiek en Water
 • De looptijd van het project is niet langer dan 2 jaar.
 • Het project is technologisch vernieuwend of kent een nieuwe toepassing.
 • Het project creëert economische waarde voor de deelnemers.
 • Het samenwerkingsverband is van hoge kwaliteit.
 • Het projectresultaat levert een bijdrage aan meerdere sectoren.

Hoe hoog is de subsidiebijdrage vanuit MIT Zuid-Holland?

Een voorschot bedraagt maximaal 90% van het verleende bedrag. Bij de berekening van de subsidiabele kosten bedraagt het uurtarief maximaal € 60.

Subsidiebijdrage per onderdeel:

Haalbaarheidsprojecten

 • Het subsidiebedrag bedraagt ten hoogste € 20.000.
 • Het subsidiepercentage bedraagt ten hoogste 40% van de subsidiabele kosten.

R&D-samenwerkingsprojecten klein

 • De hoogte van de subsidie bedraagt per R&D-samenwerkingsproject ten hoogste € 200.000.
 • De hoogte van de subsidie bedraagt per mkb-deelnemer aan het R&D-samenwerkingsverband ten minste € 25.000 en ten hoogste € 100.000.
 • Het subsidiepercentage voor een R&D-samenwerkingsproject bedraagt ten hoogste 35% van de subsidiabele kosten.
 • Elke deelnemer aan het R&D-samenwerkingsverband neemt niet meer dan 70% van de subsidiabele kosten van het R&D-samenwerkingsproject voor zijn rekening.

R&D-samenwerkingsprojecten groot

 • De hoogte van de subsidie bedraagt meer dan € 200.000 en ten hoogste € 350.000 per R&D-samenwerkingsproject.
 • De hoogte van de subsidie bedraagt per mkb-deelnemer aan het R&D-samenwerkingsverband ten minste € 25.000 en ten hoogste € 175.000.
 • Het subsidiepercentage voor een R&D-samenwerkingsproject bedraagt ten hoogste 35% van de subsidiabele kosten.
 • Elke individuele deelnemer aan het R&D-samenwerkingsverband neemt niet meer dan 70% van de subsidiabele kosten van het R&D-samenwerkingsproject voor zijn rekening.

Wanneer MIT subsidie aanvragen?

 • MIT haalbaarheidsprojecten kan worden aangevraagd van 7 april t/m 10 september 2020.
 • MIT R&D Samenwerkingsprojecten kan worden aangevraagd van 11 juni t/m 10 september 2020.

Waar kun je MIT Zuid-Holland aanvragen?

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij de RVO.

Meer weten over de MIT in 2020?

Meer weten over MIT Zuid-Holland en de wijze waarop Vindsubsidies jou kan ondersteunen? Neem geheel vrijblijvend contact met onze MIT-specialisten.


 

M IT

MIT Consultant Tim Lage Venterink helpt je graag verder

info@vindsubsidies.nl | 088-2020400

Anderen bekeken ook:

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij