MIT R&D samenwerking

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen die deelnemen aan een R&D-samenwerkingsverband. Een R&D-samenwerkingsverband moet bestaan uit twee of meer van elkaar losstaande mkb-ondernemingen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor een R&D-samenwerkingsproject ten behoeve van een mkb-onderneming dat past binnen een van de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) zoals die zijn beschreven in het document Missies en Sleuteltechnologieën.

De subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 350.000. Het subsidiebedrag bedraagt ten minste € 25.000 en ten hoogste € 175.000 per deelnemer aan het R&D-samenwerkingsverband.

Aanvragen kunnen van 6 juni 2023 tot en met 12 september 2023 worden ingediend bij het SNN. De aanvragen worden gerangschikt op basis van diverse beoordelingscriteria, waarna het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van rangschikking.

Noord Nederland Groningen

De voorwaarden van een MIT project in Noord-Nederland

De voorwaarden van een MIT project in Drenthe, Groningen of Friesland zijn niet anders dan de voorwaarden die gelden voor het landelijke MIT-programma.

 

Hoe kan Vindsubsidies ondersteunen?

Vindsubsidies is een onafhankelijk subsidieadviesbureau dat subsidies op regionaal, landelijk en Europees niveau aanvraagt en begeleid. Wij ondersteunen ondernemers in heel Nederland. Ook hebben wij goede contacten met SNN.