MIT R&D

Wanneer je met een of meerdere andere ondernemers samenwerkt aan een innovatie binnen de topsector(en) kun je een subsidieaanvraag indienen voor de regeling MIT R&D Samenwerkingsprojecten. Zoek je meer informatie over deze regeling?

Wat is de regeling MIT R&D Samenwerkingsprojecten?

Bij R&D Samenwerkingsprojecten gaat het om projecten van minimaal twee mkb-ondernemingen, eventueel aangevuld met een kennisinstelling. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum bedrag van € 350.000 per project. De projecten worden op grond van kwaliteit beoordeeld.

Aan welke belangrijke voorwaarden moet een project voldoen om een MIT R&D Samenwerkingsprojecten subsidie te ontvangen?

Innovatieve samenwerkingsprojecten, die hoog scoren op de volgende onderdelen, komen in aanmerking:

 • Het project is technologisch vernieuwend of kent een nieuwe toepassing.
 • Het project creëert economische waarde voor de deelnemers.
 • Het project sluit aan bij de doelstellingen van een of meerdere van de topsectoren: Agro & Food, Chemie, Biobased economy & Energie, Creatieve energie, Hightech Systemen & Materialen, Life Sciences & Health, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Logistiek en Water
 • Het samenwerkingsverband is van hoge kwaliteit, partners vullen elkaar aan.
 • Het projectresultaat levert een bijdrage aan meerdere sectoren.

Wanneer kunnen jij en je samenwerkingspartner de MIT-subsidie aanvragen?

Aanvragen voor MIT R&D Samenwerkingsprojecten kunnen worden ingediend van 11 juni 2020 t/m 10 september 2020.

Waar moet de subsidieaanvraag worden ingediend?

Het aanvragen van de subsidie kan in de provincie of regio waar de penvoerder gevestigd is als ook meer dan 50% van de projectkosten in deze regio worden gemaakt. Dit houdt in dat de kosten die de penvoerder maakt plus de kosten van de eventueel in dezelfde regio gevestigde deelnemers bij elkaar meer dan 50% bedragen.

Hoe wordt mijn MIT aanvraag beoordeeld?

Ingediende aanvragen voor MIT R&D Samenwerkingsprojecten worden op basis van kwaliteit beoordeeld.

Hoe kunnen wij jou helpen?

Vindsubsidies heeft meer dan twintig jaar ervaring met het aanvragen van subsidie voor innovatieve ontwikkelingen en samenwerkingsprojecten. We hebben de afgelopen jaren ook veel succesvolle MIT-aanvragen ingediend.

Wat doen onze consultants voor jou?

 • Beoordelen of jouw samenwerkingsproject in aanmerking komt voor een MIT-subsidie.
 • Wanneer dit het geval is, krijg je ondersteuning bij het schrijven en indienen.
 • De subsidieaanvraag op tijd en volgens de laatste subsidiewetgeving en voorwaarden indienen bij de RVO.
 • Als contactpersoon optreden richting de RVO.
 • Vragen van de RVO over de subsidieaanvraag beantwoorden.
 • Het inrichten van de projectadministratie en het bieden van ondersteuning bij het bijhouden van de subsidieadministratie.
 • Indien gewenst aanwezig bij eventuele bezoeken van de RVO.
 • Ondersteuning bij het inrichting van de samenwerkingsovereenkomst met andere mkb-bedrijven.

Wat betaal je aan Vindsubsidies wanneer wij kunnen helpen?

Vindsubsidies werkt zowel op basis van uren x tarief als op basis van no cure, no pay. Dit laatste betekent dat je ons pas betaalt wanneer je ook zelf subsidie hebt ontvangen. Hiervoor geldt een fee, neem contact met ons op wanneer je wilt weten hoe hoog deze is.

Ontdek hoe deze klanten hun grenzen hebben verlegd met een subsidie vanuit de MIT.

Heliox referentie

ViriCiti & Heliox

De innovatieve bedrijven ViriCiti en Heliox zijn bij de competitieve MIT- innovatiesubsidie met totaal 130 ingediende projecten in de top 5 geklasseerd met een project voor slimmer elektrisch openbaar vervoer.

Peutz referentie

Peutz

Voor de ontwikkeling van een online monitoringsysteem voor onderwatergeluid heeft Peutz Groep de topsectorensubsidie MIT Haalbaarheid ontvangen.

Brain Science Tools referentie

Brain Science Tools

Brain Science Tools is specialist op het gebied van neuroimaging en neuromodulatie en maakt gebruik van de innovatiesubsidie WBSO. Ook heeft het bedrijf met partner Braincarta succesvol de MIT R&D Samenwerkingsprojecten aangevraagd.

SciSports referentie

SciSports

SciSports helpt clubs, bonden, agenten en mediapartijen om data om te zetten naar kennis en maakte succesvol gebruik van de EFRO/MIT voor de ontwikkeling van BallJames, een innovatieve tool waarmee via 3D-data wordt gezorgd voor een compleet nieuwe beleving van voetbal.

Meer weten over de MIT in 2020?

Vul onderstaand onderstaand formulier in en je wordt direct verder geholpen door één van onze MIT experts.


 

M IT

MIT Consultant Tim Lage Venterink helpt je graag verder

info@vindsubsidies.nl | 088-2020400

Anderen bekeken ook:

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij