Subsidie Consultancy Diensten

Bestaande en nieuwe subsidiemogelijkheden

Transitiepad

Rond Leven Lang Ontwikkelen zijn er veel bestaande en nieuwe subsidiemogelijkheden. De subsidies kunnen in verschillende categorieën worden ingedeeld, bijvoorbeeld de categorieën het transitiepad en de publiek-private samenwerkingen. Het transitiepad betreft de route van A (oude baan) naar B (nieuwe baan in een andere of binnen dezelfde sector) via bijvoorbeeld certificeerbare keuzedelen en BBL-maatwerk.

Publiek - private samenwerking

De tweede categorie betreft de publiek-private samenwerkingen. Met behulp van deze samenwerking tussen publieke en private instellingen, kan worden gewerkt aan kennis en vaardigheden en de modernisering van opleidingen die aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt en maatschappij. Daarnaast worden mensen op deze manier in staat gesteld om leven lang te ontwikkelen. 

Wie kan subsidie aanvragen?

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door verschillende instanties en organisaties, zoals centrumgemeenten, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, werkgevers en werknemers. Tevens zijn de subsidiabele activiteiten bedoeld voor verschillende doelgroepen. Te denken valt aan initiële studenten, werkenden en werkzoekenden en de kwetsbare doelgroepen.

 

Voorwaarden ESF DI

De 4-velden benadering: voor ondersteuning bij financial engineering en het toepassen van subsidiekansen

Een veel gehoorde kreet is dat organisaties, vanwege bovenstaande, door de bomen het bos niet meer zien. Veel van onze opdrachtgevers worstelen met de vraag welke subsidieregeling het beste past bij de vraag uit de praktijk. De verschillende subsidies vanuit OCW, EZK en SZW, het O&O fonds maken het organiseren en financieren op maatwerk er niet makkelijker op. Daarnaast hebben onderwijsinstellingen ook te maken met beleid vanuit verschillende gemeentes.

Om partners te ondersteunen bij financial engineering en voor het concretiseren van de subsidiekansen rond Leven Lang Ontwikkelen past Vindsubsidies de 4-veldenbenadering toe. Het doel van deze benadering is om door middel van een gezamenlijk gestructureerde verkenning op vier velden de relevante zaken rond de ontwikkelingen voor een bepaalde sector in kaart te brengen. 

 

Bekijk hier de whitepaper over Leven Lang Ontwikkelen & de 4-veldenbenadering

Subsidie Loket Vindsubsidies

Veld 1: Benadering

Om te beginnen wordt er in kaart gebracht met welke insteek het project wordt vormgegeven. In het kader van leven lang ontwikkelen gaat het hier om welke focus het betreft. Gaat het om een publiek-private samenwerkingen of om intersectorale mobiliteit? Daarnaast dient er in deze fase ook rekening te worden gehouden met de belangen van de betrokken partijen met het oog op de duurzame continuïteit van het project.

Horizon 2020 Projects Mkb Bedrijven

Veld 2: Ontwikkelingen signaleren

Het tweede veld betreft de ontwikkelingen. Het is belangrijk om de ontwikkelingen die in de maatschappij spelen te signaleren en zodoende te adapteren binnen het project. Dit kan gaan om (sociale of technologische) vernieuwingen die zijn ontstaan als gevolg van wet- en regelgeving, nieuwe wetenschappelijke en of praktijkkennis over bepaalde situaties, maar ook om beleidsveranderingen binnen de private of publieke sector.

Concrete Projecten Coalitieprogramma

Veld 3: Essentiële samenwerkingspartners en bestaande afspraken

Dit onderdeel gaat over de vraag wie essentiële samenwerkingspartners zijn en welke bestaande afspraken er zijn en welke niet. Bij een samenwerkingsverband is het van belang dat er een gedeelde visie is. Betrokkenheid en de bereidheid van de partners is belangrijk om tot een goede samenwerking te komen. Vindsubsidies fungeert als intermediair in dit proces. De focus ligt op het coördineren en het begeleiden van een aanvraag, waarin de belangen en betrokkenheid van de partners hoog op de agenda staan.

Uia Aanvragen Subsidie

Veld 4: Financiering

Nadat er een overzicht is gecreëerd omtrent de ontwikkelingen, maar ook de essentiële partners bekend zijn en de afspraken zijn vastgelegd, is de laatste stap binnen deze verkenning de financial engineering. Het betreft hierbij de korte termijn en middellange termijn kansen. Naast de financiering vanuit de partners, is er daarnaast ook veel mogelijk op het gebied van subsidies. Vindsubsidies geeft op basis van de bovengenoemde onderdelen advies over welke subsidieregelingen het beste aansluiten bij de behoeften en belangen van het project.

Een team met experts staat voor je klaar

Deze scholen werken al samen met Vindsubsidies

Klantverhalen ROC Nijmegen Gebouw
Onderwijs

ROC Nijmegen - RIF en coördinator subsidieloket

RIF voor samenwerkingsproject Early Innovation Childhood Center met HAN en KION.

ROC Rijn Ijsel Referenties
Onderwijs

ROC Rijn IJssel – aanvraag RIF-subsidie

RIF subsidie voor samenwerkingsproject entree onderwijs.

Tessendertland
Onderwijs

Scholengemeenschap Tessenderlandt - Sterk in Techniekonderwijs

Subsidie voor verbeteren techniekonderwijs in Nederland