Human Capital Agenda Aanvragen

Wanneer kun je aanvragen?

De voorwaarden voor subsidieaanvragen binnen de verschillende actielijnen van HCA’s vind je vaak via de provincies, bijvoorbeeld via de provinciale website. Over het algemeen bestaan er subsidieregelingen voor alle deelnemers aan de arbeidsmarkt: inwoners, onderwijsinstellingen en bedrijven. 

Bijdrage

De bijdrage is afhankelijk van de provincie, het type project en de aanvrager. Subsidie aanvragen voor een HCA-project gaat via de provincie.

Human Capital Agenda (1)

Provincie Overijssel: Human Capital Agenda

De arbeidsmarkt van de provincie Overijssel is volop in beweging. Personeelstekorten lopen op, er is een sterke groei van de werkgelegenheid en de krapte blijft toenemen. Tegelijkertijd is er in toenemende mate van een flexibiliserende Overijsselse arbeidsmarkt, waarbij oude banen verdwijnen en nieuwe banen ontstaan.

Deze arbeidsmarktontwikkelingen hebben ertoe geleid er sprake is van een mismatch in de Overijsselse regio’s. Binnen het Human Capital Agenda programma werkt de provincie Overijssel samen met onderwijsinstellingen, ondernemers en  arbeidsmarktregio’s aan oplossingen voor de mismatch op de arbeidsmarkt.   

Een team van specialisten staat voor je klaar

Anderen bekeken ook:

Europees Sociaal Fonds
Ondernemers
Overheid
Onderwijs

ESF

Versterking van de economische en sociale samenhang door betere werkgelegenheids- en arbeidskansen.