Agrarisch Onderwijs Subsidie

Belangrijke programmathema’s ELFPO

ELFPO telt zes thematische prioriteiten: 

  • bevordering van kennisoverdracht en innovatie in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden 
  • het versterken van levensvatbaarheid van het landbouwbedrijf en het concurrentievermogen van alle landbouwtypen in alle regios en het bevorderen van innovatieve landbouwtechnologieën en het duurzaam bosbeheer 
  • stimuleren  organisatie   van   de   voedselketen,   met   inbegrip  van  de  verwerking  en  afzet  van  landbouwproducten,  dierenwelzijn  en  het  risicobeheer  in  de landbouw 
  • herstel, instandhouding   en   verbetering   van   ecosystemen   die   verbonden  zijn  met  de  landbouw  en  de  bosbouw 
  • bevordering van   het   efficiënte   gebruik   van   hulpbronnen   en   steun   voor   de   omslag   naar   een   koolstofarme   en   klimaatbestendige  economie  in  de  landbouw-,  de  voedings-  en  de  bosbouwsector 
  • bevordering van  sociale  inclusie,  armoedebestrijding  en  eco­nomische  ontwikkeling  in plattelandsgebieden 

Wie komen in aanmerking voor een subsidie vanuit het EFLPO? 

Naast boeren kunnen ook gemeenten in aanmerking komen voor subsidies binnen het plattelandsontwikkelingprogramma. Dergelijke subsidies kunnen onder meer betrekking hebben op investeringen in biodiversiteit, natuur en landschap, en publieke investeringen in infrastructuur. 

Welke subsidiebijdrage is te ontvangen vanuit het ELFPO?

De subsidiebijdrage vanuit het ELFPO is afhankelijk van het programma, de call en de lidstaat waar het project wordt uitgevoerd. 

ELFPO 2021-2027 en de Green Deal

De nieuwe landbouwprogramma’s van de EU starten pas in 2021, mogelijk zelfs pas in 2023. Reden hiervoor is dat de nieuwe programma’s in lijn moeten worden gebracht met de EU Green Deal, het beleidsprogramma van de EU naar een klimaatneutraal Europa. De huidige ELFPO-programma’s worden daarom met een transitieperiode van 1 à 2 jaar verlengd. 

Een team met subsidiespecialisten staat voor je klaar

Anderen bekeken ook:

Europees Fonds Voor Regionale Ontwikkeling
Overheid
Ondernemers

EFRO

EFRO is bedoeld om de belangrijkste economische verschillen tussen regio’s te verminderen.

POP Plattelandsontwikkelingsprogramma
Overheid

POP

De ambities van Nederland voor ontwikkelen van het platteland vinden we in POP3.