Investeringsaftrek Bedrijfsmiddelen

Hoe hoog is de korting die mag worden verrekend met de loonheffing?

Voor het aanvragen van de BIK gelden de volgende kortingen op investeringen in bedrijfsmiddelen: 

  • bij investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar krijgen bedrijven een korting van 3,9% van het investeringsbedrag 
  • bij investeringen boven € 5.000.000 krijgen bedrijven een korting van 1,8% van het investeringsbedrag 
  • voor alle aanvragen geldt daarnaast een ondergrens van € 1500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag 

BIK mag worden gecombineerd met KIA, EIA, MIA en VAMIL

De BIK is een aanvulling op bestaande stimuleringsmaatregelen. Voor kleinere investeringen (door het mkb) kunnen de BIK en de KIA samengaan. Bedrijven die groene investeringen doen, kunnen profiteren van de BIK in combinatie met de Energie investeringsaftrek (EIA), de Milieu investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu investeringen (VAMIL). 

Voor welke investeringskosten kan de BIK worden benut?

Voor alle aanvragen (maximaal 4 per jaar) geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. De BIK geldt voor nieuwe investeringen in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen, meer voorwaarden zijn vergelijkbaar met de KIA. De investeringen moeten met een laatste betaling in 2021 of 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik zijn genomen. 

Hoe kan Vindsubsidies jou helpen?

Wij hebben bijna een kwart eeuw ervaring met het aanvragen van de subsidies en fiscale regelingen voor innovatie en duurzame en milieuvriendelijke investeringen. Dit resulteert in veel financiële stimuleringsregelingen waarvan bedrijven en decentrale overheden gebruik kunnen maken. 

 

Vindsubsidies heeft specialisten in huis op het gebied van alle (fiscale) regelingen waaronder ook de BIK.  

Wat kunnen wij voor jou doen? 

  • Beoordelen of jouw investering in aanmerking komt voor de BIK en hoe we deze kunnen combineren met andere fiscale regelingen zoals de EIA en MIA/VAMIL. 
  • In het geval van het aantonen van een generieke besparing voeren wij de bijbehorende berekening uit. 
  • De subsidieaanvraag indienen bij de RVO 
  • Als contactpersoon optreden richting de RVO 
  • Ondersteuning bij de administratieve afwikkeling 
  • Je krijgt een vaste consultant die jouw bedrijf en medewerkers begeleid 

Wat betaal je aan Vindsubsidies wanneer wij kunnen helpen? 

Vindsubsidies werkt zowel op basis van uren x tarief als op basis van no cure, no pay. Dit laatste betekent dat je ons pas betaalt wanneer je ook zelf subsidie hebt ontvangen. Hiervoor geldt een fee, neem contact met ons op wanneer je wilt weten hoe hoog deze is. Wij kunnen je wat betreft de MIA en VAMIL helpen wanneer je subsidie aan wilt vragen voor een bedrijf. 

Een team met subsidiespecialisten staat voor je klaar

Anderen bekeken ook:

Eia Fiscaal Voordeel Energie
Ondernemers

EIA

Investeer in energiezuinige technieken of bedrijfsmiddelen en ontvang fiscaal voordeel via de EIA.

Wbso Subsidie Regeling
Ondernemers

WBSO

WBSO vergoedt deels de kosten van S&O-projecten voor ondernemers die zich bezighouden met innovatie.