AAL Aanvragen

Aanvragen in twee etappes

Aanvragen kunnen worden ingediend na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen. De aanvraagprocedure kent twee fases: een centrale Europese fase en een nationale fase. 

In de eerste fase dienen internationale consortia een gezamenlijk projectvoorstel in via het centrale AAL-elektronische invoersysteem.

De ingediende projecten worden door internationale teams van experts beoordeeld en er wordt een selectie gemaakt op basis van kwaliteit en beschikbaar budget. Nederlandse partners van geselecteerde projectvoorstellen worden in de tweede fase door ZonMw uitgenodigd tot het indienen van een subsidieaanvraag voor de Nederlandse partners van het project.

Een team met experts staat voor je klaar.

Anderen bekeken ook:

Zonmw Subsidieprogramma's
Ondernemers

ZonMW

ZonMW schakelt tussen de maatschappij en de wetenschap met subsidies voor zorginnovatie.